Doe weer mee! reikt vier pluimen uit

23 september 2022

Doe Weer Mee! reikt jaarlijks in de Week van Lezen en Schrijven, de Doe Weer Mee! Pluim uit aan een organisatie of persoon die zich heeft onderscheiden in het bereiken of scholen van laaggeletterden. Vanaf 2022 wordt de Pluim per gemeente uitgereikt. Tussen 12 en 16 september waren dat vier Pluimen uitgereikt voor organisaties of personen in Rijswijk, Delft, Westland en Den Haag.

Het Glazen Radiohuis Haaglanden heeft een week lang in winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk gestaan, met voor het huis een klein podium. In deze week stond het in het teken van het meedoen in de samenleving door aandacht te vragen voor de basisvaardigheden (en de aanpak van laaggeletterdheid).

De vier pluimen gingen naar:

Kinderopvang Morgen (Rijswijk)

Een belangrijke bondgenoot in het bestrijden van laaggeletterdheid. De organisatie laat hun pedagogisch medewerkers trainen in het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Naast hun werkzaamheden voor de kinderen zijn zij bereid om met dit werk de ouders van kinderen ook te helpen.

Taalhuis DOK (Delft)

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, waarvan 2,1 miljoen laaggecijferd. Gecijferdheid is één van de basisvaardigheden. Gecijferdheid gaat over het begrijpen van de getallen waarmee je dagelijks te maken krijgt: van treintijden, geld en medicatie tot online winkelen en het lezen van recepten. Veel in de taalwereld bestaat uit cijferinformatie. Het is dus logisch dat als je moeite hebt met taal, je ook moeite hebt met de woordenschat van cijfers. Taalhuis DOK Delft doet mee met het project ''Gecijferdheid telt mee'' en zet zich ervoor in om naast vrijwillige taalmaatjes ook rekenmaatjes te trainen en ''laaggecijferden'' te ondersteunen door hen een rekenmaatje aan te bieden.

Merel van der Zalm (Westland)

Merel heeft zich als (voormalig) taalcoördinator van Taalhuis Westland laten zien als een betrokken en bewogen motor in de bestrijding van laaggeletterdheid in Westland. Dankzij haar inspanningen is er een goed functionerend Westlands Taalnetwerk waardoor vele Westlanders de weg naar scholing weten te vinden.

Het Haags Werkbedrijf (Den Haag)

Voor veel werkende laaggeletterden is het te zwaar om naar taalles te gaan. Het Haags Werkbedrijf gaf in 2020 en 2021 werknemers de kans om in werktijd naar school te gaan. Zij volgden een programma digiTaal op de Werkvloer bij de Taal+ school van ROC Mondriaan. De Pluim is behalve voor de organisatie nadrukkelijk ook bestemd voor Mechteld Hoogzaad die als bedrijfsmaatschappelijk werker bij HWB zich zeer heeft ingezet voor deze lessen.

Meer nieuws lezen

The Musical Connection

30 november 2023: Europees project over inclusief (kunst) onderwijs Lees verder

Studenten verzamelen bestelbus vol cadeaus

29 november 2023: Succesvolle actie SINTVOORIEDER1 Lees verder
Bekijk meer nieuwsberichten