In-Gang

In-Gang

Soms is het lastig om bij de les te blijven. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het lukt je niet om naar school te komen, je gedrag is een belemmering voor het behalen van een diploma, het ontbreekt je aan een positief zelfbeeld of basale schoolvaardigheden of je hebt veel problemen in verschillende leefgebieden. Dit zijn een paar voorbeelden. Wat de reden ook is, bij de schakeltrajecten van In-Gang kunnen we je ondersteunen en begeleiden. Zo bieden we ook jou een opstap om succesvol door te kunnen stromen naar school en als dat (nog) niet lukt naar werk..

Waarom In-Gang?
Wij hebben veel ervaring met jongeren van verschillende achtergronden, onze trajecten zijn hierop afgestemd. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele benadering om je route richting school te vinden. We werken bovendien intensief samen met Leerplicht/casemanagers VSV binnen regio Haaglanden. Daarnaast werken we regelmatig met organisaties zoals (jeugd)reclassering, jeugdbescherming, de Jutters en Jeugdformaat. We stemmen daarin jouw doelen af op de doelen die je hebt met de organisatie waardoor je wordt begeleid.

Wat kun je verwachten van In-Gang?
In-Gang biedt verschillende trajecten ter ondersteuning in een schoolse situatie die een opstap zijn om mee te kunnen draaien op school en daarna. Na het traject dat 13 weken duurt, wordt gekeken of je een vervolgopleiding kan doen, als dit niet het geval is kijken we welke passende ondersteuning we kunnen bieden richting andere oplossingen. We volgen je graag een tijdje als je in de school of werk bent gestart. Als blijkt daar behoefte aan is kun je nog begeleiding krijgen door een coach van In-Gang.

Over de lessen
In 13 weken wordt er intensief met de jongeren gewerkt door onze professionele coaches en begeleiders. Je krijgt theoretische vakken en werkt aan je groepsopdrachten. Daarnaast is er sprake van maatwerk in de vorm van individuele coaching. De lessen starten om 9:00 uur en worden in blokken van 1,5 uur gegeven. Het hele programma wordt verdeeld over drie à vier dagen. Op deze manier bieden we jou structuur en leren we je een ritme aan. Ons uitgangspunt is dat jij eigenaar bent van je ontwikkeling in het traject.

Toelating en programma’s
Er zijn verschillende facetten die een rol spelen bij de toelating voor één van de In-Gang-trajecten. Hierbij wordt gekeken naar de individuele situatie waarin jij je bevindt. Er wordt altijd eerst een kennismaking ingepland, daarbij kan ook een test afgenomen worden om te kijken welk niveau en coaching wenselijk is. Hieronder staan de verschillende trajecten.

De programma’s van In-Gang:

  • VTE: Voortraject Entree (niveau 1)
  • VTM: Voortraject mbo (niveau 2 t/m 4)
  • VTV: Voortraject vavo (vmbo-tl, havo, vwo)
  • Ambulant: Maatwerktraject
  • Int-Gang: Een internationaal programma waarbij jongeren onder begeleiding vrijwilligerswerk gaan doen in Europa

Contact
Externe aanmeldingen bij In-Gang vinden alleen plaats via je Leerplichtambtenaar/casemanager VSV van Haaglanden. Ben je al student van ROC Mondriaan, dan verloopt de aanmelding via je school. Zoek je meer informatie over onze programma’s dan kun je contact met ons opnemen.

In-Gang
Meppelweg 339
2544 AH Den Haag
E-mail: in-gang@rocmondriaan.nl

In-Gang is een Mondriaanvoorziening van BAS: Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten