In-Gang

In-Gang

In-Gang is een programma bij ROC Mondriaan dat gericht is op het voorkomen van schooluitval bij jongeren van 16-27 jaar. Geen zorgen, wij kunnen jou verder helpen!

Het programma kan jou verschillende trajecten aanbieden, zoals voortrajecten en begeleiding naar school, werk of zorg. Het duurt gemiddeld 13 weken en omvat de ontwikkeling van schoolvaardigheden, groepsactiviteiten en begeleiding naar een opleiding of werk/hulpverlening. Je krijgt een toegewijde begeleider en minimale roosterwijzigingen voor structuur. Als het nodig is kunnen we ook samenwerken met partners (zoals jeugdzorginstellingen en jeugdbescherming), zowel binnen als buiten ROC Mondriaan. Het doel is een succesvolle schoolloopbaan, duurzame baan, inzicht in bevorderende/belemmerende factoren en begeleiding naar hulpverlening.

Over de lessen
In 13 weken wordt er intensief met de jongeren gewerkt door onze professionele coaches en begeleiders. Je krijgt theoretische vakken en werkt aan je groepsopdrachten. Daarnaast is er sprake van maatwerk in de vorm van individuele coaching. De lessen starten om 9:00 uur en worden in blokken van 1,5 uur gegeven. Het hele programma wordt verdeeld over drie à vier dagen. Op deze manier bieden we jou structuur en leren we je een ritme aan. Ons uitgangspunt is dat jij eigenaar bent van je ontwikkeling in het traject.

We helpen je op weg
Na het traject dat 13 weken duurt, wordt gekeken of je een vervolgopleiding kan doen, als dit niet het geval is kijken we welke passende ondersteuning we kunnen bieden richting andere oplossingen. We volgen je graag een tijdje als je in de school of werk bent gestart. Als blijkt daar behoefte aan is kun je nog begeleiding krijgen door een coach van In-Gang.

Toelating en programma’s
Er zijn verschillende facetten die een rol spelen bij de toelating voor één van de In-Gang-trajecten. Hierbij wordt gekeken naar de individuele situatie waarin jij je bevindt. Er wordt altijd eerst een kennismaking ingepland, daarbij kan ook een test afgenomen worden om te kijken welk niveau en coaching wenselijk is. Hieronder staan de verschillende trajecten.

In-Gang biedt verschillende programma’s:
• VTE: Voortraject Entree (niveau 1)
• VTM: Voortraject mbo (niveau 2 t/m 4)
• VTV: Voortraject vavo (vmbo-tl, havo, vwo)
• Ambulant: Maatwerktraject
• Int-Gang: Een internationaal programma waarbij jongeren onder begeleiding vrijwilligerswerk gaan doen in Europa

Contact
Externe aanmeldingen bij In-Gang vinden alleen plaats via je Leerplichtambtenaar/casemanager VSV van Haaglanden. Ben je al student van ROC Mondriaan, dan verloopt de aanmelding via je school. Zoek je meer informatie over onze programma’s dan kun je contact met ons opnemen.

In-Gang
Meppelweg 339
2544 AH Den Haag
E-mail: in-gang@rocmondriaan.nl
In-Gang is een Mondriaanvoorziening van BAS: Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten.