ISK Onderwijs (ISK/ESK)

ISK Onderwijs (ISK/ESK)

Om onderwijs te kunnen volgen is het van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst en bekend bent met de Nederlandse samenleving en het Nederlandse onderwijssysteem.

Wij vinden het belangrijk dat elke student een leertraject doorloopt dat past bij haar of zijn eigen tempo. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning horen hierbij. Klassen zijn ingedeeld op niveau en leertempo. Op deze manier bereiden wij je voor op je toekomst.

Voor wie is ISK/ESK-onderwijs?
Ben je nieuwkomer in Nederland en wil je gaan studeren, maar is je Nederlandse taalniveau nog niet voldoende? Dan is dit traject geschikt voor je.

Wat kun je verwachten?

De nadruk ligt op het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid bij het lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast volg je vakken zoals rekenen, kennis van de Nederlandse samenleving, digitale vaardigheden, loopbaan oriëntatie, Engels en Wiskunde.

Over de lessen

  • het is een voltijdtraject
  • de lessen vinden doordeweeks plaats tussen 9.00-16.30 uur

Doorstroommogelijkheden

Na afloop van het traject kun je doorstromen naar

  • entreeonderwijs
  • een mbo-opleiding niveau 2 t/m 4
  • het vavo-onderwijs (mavo, havo of vwo)
  • Aanmelden en kosten

Voorwaarden ISK

Je kunt je kosteloos aanmelden als je recht hebt op dit onderwijs. Hier zitten de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • je hebt recht op ISK als je minimaal 17 en maximaal 22 jaar oud bent
  • je bent korter dan twee jaar in Nederland

Voorwaarden ESK

Voldoe je niet aan de ISK eisen als hierboven genoemd, dan is het mogelijk om toch het onderwijstraject te volgen voor de periode van één jaar, maar dan zitten er wél kosten aan verbonden. Je wordt dan ingeschreven op niveau 1 van het mbo. Neem contact met ons op als je vragen hebt of je al dan niet aan alle eisen voldoet.

Contactgegevens en aanmelden

Voldoe je aan de eisen en wil je je aanmelden, meld je hieronder aan:


ISK/ESK
Meppelweg 339
2544 AH in Den Haag
ISK@rocmondriaan.nl
088 666 1332


ISK/ESK is een Mondriaanvoorziening van BAS: Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten