Opleidingsschool Mondriaan

Opleidingsschool Mondriaan

Als student van Hogeschool Rotterdam kom je in je eerste studiejaar vanaf februari één dag per week stagelopen. Je oriënteert je dan samen met een groepje medestudenten op het beroep van mbo-docent.

De stagedagen worden afgewisseld met intervisiebijeenkomsten met de instituutsopleider. Bij transferbijeenkomsten leer je om de praktijk aan de theorie te koppelen. Deze volg je samen met alle groepjes eerstejaars samen op een locatie van ROC Mondriaan. Vanaf het tweede leerjaar kom je twee dagen per week naar je leerwerkplek op een van onze scholen. Je bent nu onderdeel van het docententeam. Geen dag is hetzelfde! Naast ervaring opdoen met lesgeven doe je ook ervaring op met andere aspecten van het docentschap, zoals surveilleren, stagebezoek, toetsen samenstellen en nakijken.

Oog voor jouw talent

Leren op de werkplek met oog voor jouw talenten en ambitie: dat staat centraal bij Opleidingsschool Mondriaan. Tijdens je stage leer je hoe de theorie van het vak zich vertaalt in de praktijk. Dat ervaar je als docent in opleiding (dio) op de werkvloer en in het contact met je werkplekbegeleider, de schoolopleider en de instituutsopleider. Zij geven je feedback op jouw leervragen, o.a. door observaties van de lessen die je zelf hebt gefilmd in de veilige omgeving van Iris Connect.

Diversiteit op een grootstedelijk mbo

Bij ROC Mondriaan ervaar je over de volle breedte wat lesgeven op een grootstedelijk mbo inhoudt. Je stage volg je bij een van onze 27 scholen in Den Haag, Leiden, Naaldwijk of Delft. Je maakt kennis met de diversiteit in onze studenten, scholen en opleidingen. Van zorg tot techniek, van niveau 1 tot en met 4, van een voltijds BOL-opleiding tot een BBL-opleiding (leren en werken tegelijkertijd). Tijdens je stage krijg je gevoel bij die verschillen en hoe je daar als docent mee omgaat.

Samen leren, ontdekken en ontwikkelen

Je leert niet alleen op de werkvloer. In ondersteunende bijeenkomsten krijg je de kans je verkregen inzichten te verdiepen en te verbreden door deze te spiegelen aan de ervaringen van anderen.

Alle bijeenkomsten en stagedagen staan in het programmaboekje van jouw leerjaar vermeld:

  • Een kick-off op je campus en campus-breed, waarin je direct kennis maakt met de andere dio’s, je werkplekbegeleider,schoolopleider en instituutsopleider.
  • Een keer per twee weken een intervisiebijeenkomst met de dio’s van jouw campus en de instituutsopleider;
  • Zes transferbijeenkomsten van een dagdeel die met alle dio’s van je leerjaar telkens op een andere campus georganiseerd worden door de schoolopleiders;
  • Twee webinars met een nabespreking, samen met dio’s van Opleidingsschool Mondriaan en van de Haagse Opleidingsschool (voortgezet onderwijs).

Wie zijn wij?

Schoolopleiders per campus:

  • Aspasialaan: Annemiek Waage: "Niemand is een klier voor zijn plezier! Als je op zoek gaat naar de reden van het gedrag vind je vanzelf de oplossing."

  • Brasserskade: Wouter van der Toorn: "Je kunt de wind niet veranderen, maar hoe de zeilen staan, dat bepaal je zelf."

  • Koningin Marialaan: Rob Lassche: "Education is not the training of facts. It’s rather the training of the mind to think."

  • Leeghwaterplein: Jenny van Eijma: "Ik denk, ik leer, ik ontwikkel, dus ik ben."

  • Tinwerf: Tamira Kloosterman

  • Vavo: Medine Tumkaya: "Wie zijn eigen pad bewandelt, kan door niemand worden ingehaald."

Bekijk hier onze factsheet. Je vindt ons op LinkedIn en Instagram.
Je kunt ons mailen op OSMondriaan@rocmondriaan.nl

Als student van Hogeschool Rotterdam loop je hier je stage en ben je onderdeel van het docententeam.