MOA

MOA

Dreig je te stoppen met jouw opleiding? Dan biedt MOA (Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid) mogelijkheden. MOA biedt maatwerkoplossingen om jou te begeleiden en te ondersteunen. Samen met andere trajecten binnen BAS (Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten) wordt er gekeken wat de beste aanpak voor je. Ontdek meer over MOA en de verschillende trajecten waarbij een maatwerkoplossing voor jou centraal staat. MOA is een maatregel vanuit de regionale agenda tegen voortijdig schoolverlaten, VSV-nee.

Waarom MOA?

Wij willen jou een kans bieden om mee te doen in de maatschappij. Daarom helpen wij jou en veel verschillende jongeren met uiteenlopende achtergronden en problemen. Hierbij is maatwerk noodzakelijk en dus werken wij veel samen met verschillende organisaties en trajecten om jou optimaal te kunnen begeleiden.

Voor wie is MOA?

Wij helpen jongeren tussen de 16 en 27 jaar die te maken hebben met vaak complexe problematieken zoals: emotionele of financiële problemen, lastige thuissituaties of verslavingsproblemen. Veel van deze jongeren missen een betekenisvolle volwassene in hun omgeving en kunnen extra ondersteuning gebruiken bij het zetten van een vervolgstap.

Wat kun je verwachten van MOA?

Je kunt bij ons terecht als je tegen problemen aanloopt die het naar school gaan bemoeilijken en je hierdoor dreigt te stoppen met jouw opleiding. Wij werken samen met verschillende maatwerkcoaches die jou individueel zullen begeleiden. Ook wordt er nauw samengewerkt met andere voorzieningen binnen BAS zoals: In-Gang en het Studie en Infopunt (StIP) waar loopbaanoriëntatie- en studiecoaches beschikbaar zijn. MOA werkt voor de regio Haaglanden en werkt samen met andere scholen en ROC’s, maar ook met gemeenten, hulpverlening en de arbeidsmarkt.

Wanneer zijn de lessen en wat zijn de kosten?
Deelname is kosteloos. MOA is een ambulant coachingstraject.

Aanmelden
Je kunt je bij ons aanmelden via de interne begeleider of schoolmaatschappelijk werker van jouw opleiding.

Contactgegevens
MOA (Maatwerktraject Onderwijs & Arbeid)
Waldorpstraat 120
2521CD Den Haag
E-mail: moa@rocmondriaan.n

MOA is een voorziening van BAS, Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten en onderdeel van VSV-nee.

Omdat maatwerk geen uitgangspunt is maar een werkwoord.