Onze strategische koers

Onze strategische koers

Strategie 2020-2024

In 2019 is onze strategische koers voor 2020-2024 vastgelegd. ROC Mondriaan blijft zich ontwikkelen als de huisopleider en bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt van morgen. Een onderwijsorganisatie die gelijke kansen biedt, ook aan jongeren in een kwetsbare positie. Ook investeert Mondriaan in betrokken werkgeverschap en verduurzaming van de organisatie.

Met de strategische koers bouwen we aan de verwezenlijking van onze missie:

ROC Mondriaan biedt uitstekend middelbaar beroepsonderwijs en educatie voor jongeren en volwassenen, vooral uit de regio Haaglanden. Wij doen dit in ca. 260 verschillende opleidingen, gegroepeerd in herkenbare scholen, goed verspreid over de regio, zowel in voltijd als in deeltijd. ROC Mondriaan biedt iedereen die school- en leerbaar is een passende (beroeps)opleiding en werkt daartoe nauw samen met gemeenten, Voortgezet Onderwijs, Hoger onderwijs, bedrijven en instellingen.

ROC Mondriaan wil zijn studenten optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en de (toekomstige) arbeidsmarkt en besteedt daarom veel aandacht aan innovatie en aan (wereld)burgerschap.

Meer lezen: De Strategie van ROC Mondriaan 2020-2024

Kwaliteitsagenda

Kwaliteitsagenda 2019-2022

Onze strategische koers is uitgewerkt in de Kwaliteitsagenda die ROC Mondriaan heeft opgesteld voor de periode 2019-2022.Het ministerie van OCW heeft alle mbo-instellingen gevraagd een kwaliteitsagenda te maken aan de hand van drie landelijke speerpunten. Aan de hand van de ontwikkelingen in de regio, de organisatorische vraagstukken en de strategische koers van de organisatie heeft Mondriaan negen doelstellingen geformuleerd die zijn verdeeld over de drie landelijke speerpunten.

Meer lezen: De Kwaliteitsagenda van ROC Mondriaan