Onze strategische koers

Onze strategische koers

Strategie 2024-2027

Op deze pagina vindt u ‘De Strategie van ROC Mondriaan 2024-2027’, de vernieuwde strategie van ROC Mondriaan. In deze nieuwe strategie hebben we de twee strategische documenten die we voorheen gebruikten – ‘Kwaliteitsagenda 2019-2022’ en ‘Strategie 2020-2024’ - geïntegreerd tot één overzichtelijk document.

‘De Strategie van ROC Mondriaan 2024-2027’ bevat onze kwaliteitsagenda, die de uitwerking voor ROC Mondriaan van de landelijke Werkagenda mbo bevat, aangevuld met strategische doelen die we bij ROC Mondriaan belangrijk vinden.

Met deze strategische koers bouwen we aan de verwezenlijking van onze missie:

ROC Mondriaan biedt uitstekend middelbaar beroepsonderwijs en educatie voor jongeren en volwassenen, vooral uit de regio Haaglanden. Wij doen dit in ca. 260 verschillende opleidingen, gegroepeerd in herkenbare scholen, goed verspreid over de regio, zowel in voltijd als in deeltijd. ROC Mondriaan biedt iedereen die school- en leerbaar is een passende (beroeps)opleiding en werkt daartoe nauw samen met gemeenten, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, bedrijven en instellingen.

ROC Mondriaan wil zijn studenten optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en de (toekomstige) arbeidsmarkt en besteedt daarom veel aandacht aan innovatie en aan (wereld)burgerschap.

Meer lezen: De Strategie van Mondriaan 2024-2027