Bbl: werken en leren tegelijk

Bbl: werken en leren tegelijk

Het mbo kent twee leerwegen: bbl en bol

  • Bbl is voor wie al een baan heeft (of zoekt) en twee dagdelen naar school gaat: de beroepsbegeleidende leerweg.
  • Bol is voor wie op school leert en de praktijk ervaart tijdens stage, de beroepsopleidende leerweg.

Wie kiest voor bbl heeft of zoekt een baan bij een erkend leerbedrijf en gaat 1 dag of 2 losse dagdelen voor theorie naar school. Je werkt het aantal uren dat met jou en de school is overeengekomen.

Niet iedere opleiding bij Mondriaan heeft een bbl-variant. Bekijk de schoolpagina's voor meer informatie over het volgen van een
bbl-opleiding op die locatie.

Kijk op Stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

Ik wil meer bereiken in mijn werk. Ik studeer nu één dag per week in de BBL.

Jiska, werkt bij Action

BBL bij Mondriaan

Meer informatie over BBL staat op de site van de SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Wilt u voor uw bedrijf meer weten over subsidiemogelijkheden in de BBL? Kijk op de RVO- website.

Voor overige vragen: info.stagepunt@rocmondriaan.nl