Centrale Studentenraad

Maak kennis met onze Centrale studentenraad (CSR)! Zij zijn dé vertegenwoordiger van alle studenten bij ROC Mondriaan. Zij overleggen regelmatig met directie en de docenten over allerlei zaken die voor studenten van belang zijn, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid op school, de faciliteiten en de sfeer. Ook hebben zij instemmingsrecht bij bepaalde besluiten van de school, zoals de onderwijs- en examenregeling en het studentenstatuut.  Bekijk onderaan deze pagina een uitgebreid overzicht van hun portefeuilles.

Maar de CSR doet meer dan alleen overleggen en besluiten nemen. Ze zijn ook actief op zoek naar feedback van studenten van ROC Mondriaan en organiseren regelmatig activiteiten en evenementen om de betrokkenheid van studenten bij de school te vergroten. Zo willen ze er samen voor zorgen dat de tijd bij ROC Mondriaan voor iedereen een plezierige en succesvolle ervaring is. Interesse? Volg ons op Instagram voor de laatste activiteiten en updates.

Ben jij student bij ROC Mondriaan en wil je meer weten over de medezeggenschap van studenten of heb jij goede ideeën en suggesties? Neem dan contact op met de studentenraad. Zij staan altijd open voor vragen, opmerkingen en suggesties van medestudenten!

Bekijk onze vacatures voor de Centrale studentenraad

Contact: studentenraad@rocmondriaan.nl

De studentenraad is één van de beste plekken om jezelf te ontwikkelen.

Diëgo Bhoelan

Portefeuilles van de Studentenraad

Voorzitter & Secretaris:
De CSR krijgt veel verzoeken. Dit kan gaan over formele instemmingsverzoeken, maar ook om deel te nemen aan een (externe) themabijeenkomst. De voorzitter en secretaris zijn het eerste aanspreekpunt van de CSR om dit allemaal in goede banen te leiden.
Thema’s: Bijhouden CSR mail, eerste contactpersoon, PR en (extern)netwerk.

Kansengelijkheid & veiligheid:
Het is belangrijk dat elke studenten een fijne tijd heeft op ROC Mondriaan. Helaas komt het nog steeds voor dat studenten gepest of gediscrimineerd worden om wie ze zijn of waar ze voor staan. De CSR geeft daarom speciaal aandacht aan kansengelijkheid en veiligheid.
Thema’s: Stagediscriminatie, extra ondersteuning, GSA, studentrendementstesten, veiligheid en NPO.

Faciliteiten:
Om goed onderwijs te kunnen volgen zijn faciliteiten heel belangrijk. De CSR geeft daarom speciale aandacht aan dit onderwerp zodat bijvoorbeeld onze schoolgebouwen en klaslokalen in goede staat zijn en het lesmateriaal van voldoende kwaliteit is en gebruikt wordt. Ook het rooster valt hieronder.
Thema’s: Schoolgebouw, lokalen, meubilair, rooster, studiemateriaal, intranet en klachtenafhandeling.

Studentparticipatie:
ROC Mondriaan heeft gemiddeld 20.000 studenten, verdeeld over 24 scholen. Om goed te weten wat de studenten van ons onderwijs vinden heeft de CSR een aparte portefeuille studentparticipatie opgetuigd waarin gekeken wordt naar de manier waarom al deze scholen de student betrekken bij onderwijsvorming. Waar nodig helpt de CSR om dit beter te maken door bijvoorbeeld deelraden op te zetten of panels te organiseren.
Thema’s: studentendeelraden, panels, participatiemedewerkers, JOB (monitor) en alumnibeleid.

Onderwijskwaliteit:
Wanneer is een les goed? Met deze vraag houdt de CSR zich continue bezig. Daarom is er een aparte portefeuille onderwijskwaliteit opgezet om het ROC daarbij te helpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan onder excellentie, hybride onderwijs en LOB.
Thema’s: Excellentie, hybride onderwijs, docentenkwaliteit, Burgerschap, LOB, SLB, innovatie en lerarentekort.

Communicatie:
Voor de CSR is het belangrijk om zichtbaar te zijn. Deze portefeuille richt zich op de promotie van de CSR en de medezeggenschap in het algemeen.

Thema’s: Instagram, SpotOn en campagne CSR.)