Retail Innovatie & Experience Campus

Retail Innovatie & Experience Campus

In de Retail Innovatie & Experience Campus (Retail Campus) werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan vernieuwende en aantrekkelijke winkelgebieden met goed opgeleid personeel. Dit doen zij samen met studenten in retail innovatie labs in Leidschendam-Voorburg.
In de gemeente Leidschendam-Voorburg en omgeving zijn veel retailondernemers actief. In verschillende winkelgebieden geven zij, samen met vastgoedeigenaren, kleur aan de gemeente en vormen zij een belangrijke schakel in de lokale en regionale economie. Ook zijn er diverse opleidingen van mboRijnland, ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool die toekomstig en zittend personeel opleiden voor de retailsector.

MKB Leidschendam-Voorburg, Unibail Rodamco Westfield, winkeliersverenigingen, De Haagse Hogeschool, mboRijnland, ROC Mondriaan en gemeente Leidschendam-Voorburg denken en werken daarom actief aan het ontwikkelen van plannen.

Het kernteam van de Retail Campus bestaat uit Libiana Dapaah van mboRijnland, Cora Plezier en Liesbeth van der Meer van ROC Mondriaan, Ronald Visser van Ondernemerschap & Retail Management van De Haagse Hogeschool en, namens gemeente Leidschendam-Voorburg, Jacq Cornelissen als centrummanager van de kernwinkelgebieden in Leidschendam-Voorburg. Heleen Geerts (practoraat Nieuwe Retail) en Leo Valk verzorgen de inhoudelijke en procesorganisatie van de Retail Campus.

Uitdagingen
Veranderd koopgedrag van de consument en de impact die de coronapandemie de afgelopen jaren op de retail heeft gehad, zetten druk op de ondernemers en hun winkelgebieden. Hierdoor staan ondernemers, onderwijs en overheid voor verschillende en gezamenlijke uitdagingen. Retailondernemers willen hun business versterken maar missen soms de tijd, de middelen en de kwaliteiten om hun business een stap verder te helpen. Ook verloopt de samenwerking tussen ondernemers niet altijd optimaal. Studenten en docenten en het onderwijs willen uitdagend onderwijs dat optimaal aansluit bij de retail-realiteit van nu en de retail-toekomst van morgen. Dit lukt niet wanneer het onderwijs ver afstaat van de retail. De overheid en vastgoedondernemers willen aantrekkelijke winkelgebieden.
Uitdagingen die stuk voor stuk complex zijn en die vragen om innovatieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Hoe?
In een publiek-private samenwerking (PPS) werken retailondernemers, winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren, onderwijsinstellingen en hun studenten en de overheid gezamenlijk aan deze uitdagingen. Immers samen komen we tot nieuwe inzichten en oplossingen die we alleen niet voor elkaar krijgen.

Retail Innovatie & Experience Campus stelt de consument en retailondernemers centraal in haar plan. De consument is steeds meer op zoek naar gemak, beleving, personalisering en verbinding.
Met de vraag hoe winkelgebieden, retailers en hun huidige en toekomstige medewerkers kunnen omgaan met deze ontwikkelingen gaan we in de Retail Campus aan de slag. Heel praktisch en ervaringsgericht. Deze aanpak past zowel bij de ondernemers als bij de studenten die graag leren door te doen. En dan het liefst leren door te doen in een realistische setting, de retail living labs.

Wanneer?
Sinds het najaar van 2020, ook in coronatijd, hebben diverse living labs in de kernwinkelgebieden van Leidschendam-Voorburg plaatsgevonden en zijn onderzoeken voor retailers uitgevoerd. De plannen voor 2023 zijn in nauwe samenwerking tussen onderwijs en ondernemers samengesteld en worden verspreid over het jaar en de winkelgebieden uitgevoerd.

Missie
De Retail Campus heeft als missie om samen met ondernemers, onderwijs en overheid, al lerende te werken aan aantrekkelijke winkelgebieden met vernieuwende, adaptieve en gezonde retailers met betrokken, voldoende en goed opgeleid personeel.

Living Labs

Een living lab is een vorm van hybride onderwijs. Hybride onderwijs brengt de school in het bedrijf en het bedrijf in de school. Door het vervagen van grenzen tussen school en het bedrijf, wordt het bedrijf of het winkelgebied ook een lerende context en kan ‘action learning’ plaatsvinden. Dit biedt studenten en docenten de mogelijkheid om binnen het retail bedrijf deel te nemen aan de werkprocessen. Ondernemers en werknemers biedt het de mogelijkheid om te leren. Zo kan hybride onderwijs een bijdrage leveren aan business development en een leven lang ontwikkelen.

In living labs werken en leren ondernemers, docenten en studenten vrijwillig en nauw met elkaar samen. Met elkaar gaan ze experimenteren, onderzoeken, leren en delen op de thema’s gemak, beleving, personalisering en verbinding. Hierbij staat de klantervaring centraal, ook wel user experience genoemd. Dit doen ze in twee soorten labs.

Challenge labs
Dit zijn de labs die eenmalig plaatsvinden op basis van een kans (challenge), uitdaging, vraagstuk of probleemstelling vanuit de retail. Vandaar de naam challenge lab. Vraagstukken in deze labs kunnen variëren van online marketing tot aan een parkeervraagstuk, van dynamic pricing tot aan een branding-vraagstuk. Lessen uit de verschillende labs worden breed gedeeld met de partners van de Retail Campus (ondernemers, onderwijs en overheid) en daarbuiten. Zo kan iedereen profiteren van wat er wordt geleerd, ook als je zelf niet deelneemt aan dit lab.

Thema Labs
Thema Labs zijn het hele jaar door bezet met retail ondernemers, studenten en docenten. Voorbeelden zijn: ‘Eerste hulp bij retail’ (EHBR) en ‘Hype lab’.

Practoraat Nieuwe Retail
De urgentie en de ambitie van de retail sector, gecombineerd met een periode van ingrijpende veranderingen, vragen om (bij)scholing van zittende en aankomende ondernemers en werknemers die in staat zijn om nieuwe technologieën te adopteren, nieuwe businessmodellen en concepten te ontwikkelen en toe te passen. Dit vereist een onderwijsconcept dat effectief doet wat het moet doen: in een contextrijke samenleving, samen met het bedrijfsleven, ondernemers en medewerkers in de retail, opleiden en samenwerken aan vitale binnen- en buitensteden, voor bewoners en bedrijven.

Het werken in labs met retailers/medewerkers en onderwijs biedt veel mogelijkheden om toegepast onderzoek te doen. Dat is onderzoek dat draait om de vraag hoe je kansen benut en/of problemen oplost. Dit type onderzoek is net als de labs zelf, gebaseerd op vragen uit de praktijk.

Onderzoek binnen het mbo wordt vaak vormgegeven door een practoraat (onderzoeksprogramma) met een practor (een onderzoeksleider). Het practoraat is verbonden aan mboRijnland, ROC Mondriaan, School voor Retail Den Haag en Delft en De Haagse Hogeschool, Lectoraat Innovation Networks en Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling.