Bedrijven en stage (bpv)

Informatie voor bedrijven

Vind uw stagiair bij onze stagebureaus

Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs geeft het bedrijfsleven invloed op de vakkennis en onderwijsinhoud, dus draagt bij aan goed opgeleid personeel.

Vertegenwoordigt u een bedrijf en hebt u een stagiair nodig? Neem contact op met een van onze stagebureaus of stuur een e-mail naar het centrale stage.infopunt@rocmondriaan.nl.

Meer informatie


Zonder ervaring krijgt een mbo-student geen diploma. Stageplaatsen zijn dus onmisbaar voor praktijkervaring van de student.

Bedrijfscoaching is informatie, vakkennis en ervaring overdragen aan groepen of individuele studenten. Belangrijk voor de toekomstige kwaliteit van het vak.

Leerwerkbedrijf worden? Kijk bij SBB wat uw rechten en plichten zijn en welke maatregelen u moet u nemen.

Meer informatie over stage in het beroepsonderwijs: