Bedrijven en stage (bpv)

Informatie voor bedrijven

Bedrijven en stage (bpv)

Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is belangrijk. Het bedrijfsleven heeft daardoor invloed op de vakkennis en onderwijsinhoud, dus werkt mee aan goed opgeleid personeel.

Vertegenwoordigt u een bedrijf en hebt u een stagiair nodig? Neem contact op met een van onze stagebureaus of stuur een e-mail naar stage.infopunt@rocmondriaan.nl.

Meer informatie

Uw stageplaatsen zijn onmisbaar want een stage zorgt voor praktijkervaring van de student. En zonder ervaring geen diploma.

Bedrijfscoaching aan groepen of individuele studenten betekent: informatie, vakkennis en ervaring overdragen.

Leerwerkbedrijf worden betekent de juiste maatregelen treffen. Wat zijn uw rechten en plichten?

Meer informatie over stage in het beroepsonderwijs: