Jaarverslagen

Geïntegreerd Jaardocument

In het Geïntegreerd Jaardocument (jaarverslag), legt het College van Bestuur verantwoording af over of de gestelde doelen bereikt zijn en op welke wijze het College hieraan gewerkt heeft, met inzet van mensen en middelen. In het Geïntegreerd Jaardocument is ook het Sociaal Jaarverslag opgenomen met informatie over het personeelsbestand.

Geïntegreerd Jaardocument 2018

Jaarverslagen van voorgaande jaren zijn hier te lezen.

Jaarverslagen die nog ouder zijn kunt u opvragen via cvb@rocmondriaan.nl