Jaarverslagen

Transparant verantwoorden

Als publieke organisatie vindt ROC Mondriaan het belangrijk om zich transparant te verantwoorden. In het jaarverslag, het geïntegreerd jaardocument, legt ROC Mondriaan jaarlijks verantwoording af over de inzet van mensen, middelen en de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Geïntegreerd Jaardocument 2020 Anbi

Sociaal jaarverslag 2020

Jaarverslagen over de afgelopen 5 jaar.

Jaarverslagen die nog ouder zijn kunt u opvragen via cvb@rocmondriaan.nl