Sport- en Bewegingscoördinator

Sport- en Bewegingscoördinator

De Sport- en Bewegingscoördinator houdt zich bezig met het coördineren van sport- en bewegingsactiviteiten, evenementen en projecten.

De opleiding Sport- en Bewegingscoördinator duurt 4 jaar. Er is ook een mogelijkheid om de opleiding in 3 jaar te volgen, dit wordt per student bekeken. In het vierjarige traject is het onderwijs praktischer ingericht en is er meer ruimte voor begeleiding.

Bij de opleiding Sport- en Bewegingscoördinator start je met een algemene basis waarin je leert lesgeven. Tijdens je studie kies je een profiel waarop je je specialiseert. Je hebt de keuze uit 5 profielen.

Keuzedelen
Je kunt je tijdens de opleiding specialiseren binnen verschillende vakgebieden, we noemen dat keuzedelen. We zorgen dat deze keuzedelen aansluiten bij het werkveld. Je wordt daarmee kansrijk op de arbeidsmarkt. Je maakt zelf een keuze uit deze specialisaties en krijgt daarbij de mogelijkheid om, door de bond, gecertificeerde certificaten te behalen.

Je kunt in leerjaar 2, 3 en 4 kiezen uit (opties onder voorbehoud):

 • Gezonde leefstijl
 • Doelgroepen
 • Gymnastiek
 • Fitnesstrainer A
 • UEFA C (voetbal)
 • Beachsporten
 • Zelfverdedigingssporten
 • Ski-instructeur
 • Zwemleider ABC
 • Zwemmen met doelgroepen
 • Aerobics
 • Fitness B
 • Buitensport

Internationale stage
Gedurende het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk om een deel van je stage in het buitenland te volgen.

Waar kun je werken?

Je vindt werk in onder meer de sectoren zwemonderwijs, Buitenschoolse Opvang (BSO), sportstimulering, sportieve recreatie, fitness, voetbal, sneeuwsport, judo, turnen, hockey, korfbal, bijzondere doelgroepen, buitensport/outdoor, buurtsport/vereniging en muziek en bewegen.

Wist je dat...

De sport-intake een onderdeel is van je aanmeldingsprocedure?

Praktische informatie

Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je een van de volgende vooropleidingen nodig:

 • vmbo-diploma kader, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4
 • overgangsbewijs van vwo-3 naar vwo-4
 • mbo Niveau 2 of 3 diploma
 • bij een buitenlands diploma dat met een van onze vooropleidingen te vergelijken is, vragen we ook taalniveau CEF B2.

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van het wettelijke les- en cursusgeld. Lees hier meer over de kosten.

Bijkomende kosten
Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor boeken, gereedschappen, werkkleding, excursies en andere activiteiten.

Basisuitrusting:
Voor je opleiding gebruik je vakspecifieke gereedschappen: voor de kappersopleiding heb je bijvoorbeeld kappersscharen nodig en voor de koksopleiding koksmessen. De school zorgt ervoor dat die basisuitrusting aanwezig is. Je kunt er ook voor kiezen om die basisuitrusting zelf te kopen, omdat je bijvoorbeeld je eigen kappersscharen of koksmessen wilt hebben. Dat is niet verplicht, maar is een eigen vrijwillige keus. Let op: in de tabel zijn wel bedragen opgenomen bij de onderwijsbenodigdheden voor bijvoorbeeld de kappersschaar of koksmessen maar die hoeven dus niet verplicht aangeschaft te worden.

Onderwijsbenodigdheden:
Voor elke opleiding heb je persoonlijke spullen nodig om het onderwijs te volgen, zoals: boeken, laptop, softwarelicenties of werk- of sportkleding en schoenen. Deze onderwijsbenodigdheden schaf je zelf aan, we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. We werken samen met een leverancier maar je mag de spullen ook elders kopen.

Vrijwillige bijdrage:
Een vrijwillige bijdrage vragen we voor activiteiten, zoals excursies, studiereizen of feesten. Doe je mee aan de activiteit, dan betaal je de kosten die ervoor gerekend worden. Mocht je niet deelnemen dan krijg je een alternatief programma aangeboden. Deelname aan de activiteit is vrijwillig. Meedoen aan de activiteiten is geen voorwaarde om je diploma te behalen.

Bijkomende kosten voor deze opleiding zijn afhankelijk van het leerjaar en eventueel keuzedeel waar je in zit en of je een bbl- of bol-opleiding volgt. Een indicatie van de bijkomende kosten voor deze opleiding:


Profiel Bewegingsagoog

Leerjaar Onderwijsbenodigdheden: boeken, readers, licenties e.d. Onderwijsbenodigdheden: kleding, schoenen e.d.* Vrijwillige bijdrage excursies e.d. Kosten per leerjaar Totale kosten opleiding
1 275 290 100 665
2 105 65 170
3 85 85
920

De kosten bij kleding, schoenen e.d. zijn de kosten voor het kledingpakket bij Intersport; deze zijn niet verplicht. De kosten voor een keuzedeel staan niet genoemd, dit is afhankelijk van het keuzedeel waar je voor kiest.


Profiel Lifestylecoach

Leerjaar Onderwijsbenodigdheden: boeken, readers, licenties e.d. Onderwijsbenodigdheden: kleding, schoenen, e.d. Vrijwillige bijdrage excursies e.d. Kosten per leerjaar Totale kosten opleiding
1 275 290 100 665
2 190 305 495
3 40 45 85
1245

De kosten bij kleding, schoenen e.d. zijn de kosten voor het kledingpakket bij Intersport; deze zijn niet verplicht. De kosten voor een keuzedeel staan niet genoemd, dit is afhankelijk van het keuzedeel waar je voor kiest.


Profiel Buurtsportcoach

Leerjaar Onderwijsbenodigdheden: boeken, readers, licenties e.d. Onderwijsbenodigdheden: kleding, schoenen e.d.* Vrijwillige bijdrage excursies e.d. Kosten per leerjaar Totale kosten opleiding
1 275 290 100 665
2 85 60 145
3 55 55
865

De kosten bij kleding, schoenen e.d. zijn de kosten voor het kledingpakket bij Intersport; deze zijn niet verplicht. De kosten voor een keuzedeel staan niet genoemd, dit is afhankelijk van het keuzedeel waar je voor kiest.

Profiel Trainer coach voetbal

Leerjaar Onderwijsbenodigdheden: boeken, readers, licenties e.d. Onderwijsbenodigdheden: kleding, schoenen e.d.* Vrijwillige bijdrage excursies e.d. Kosten per leerjaar Totale kosten opleiding
1 275 290 100 665
2 195 165 35 395
3 230 35 265
1325

De kosten bij kleding, schoenen e.d. zijn de kosten voor het kledingpakket bij Intersport; deze zijn niet verplicht. De kosten voor een keuzedeel staan niet genoemd, dit is afhankelijk van het keuzedeel waar je voor kiest.

Laptop

Een student dient ook over een laptop te beschikken die voldoet aan een aantal minimumeisen. Deze eisen zijn te vinden op www.rocmondriaan.nl/byod.

Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden tot een opleiding van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen bij ROC Mondriaan volg je de onderdelen van de toelatingsprocedure. De procedure bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Aanmelden
 2. Sport-intake

Sport-intake

Waarom doen wij een sport-intake?
We willen weten of je voldoende aanleg en motorische geschiktheid hebt voor uitoefening van het beroep waarop de opleiding je voorbereidt.

Wat moet je kunnen op de sport-intake-dag?
Op de sport-intake-dagen vinden de motorische vaardigheidstesten plaats. De vaardigheidstesten bestaan uit zeven onderdelen. Per onderdeel kun je 0, 1, 2 of 3 punten behalen, je wordt beoordeeld door docenten van de opleiding.

Wil je je goed voorbereiden? We hebben per onderdeel beschreven wat je precies gaat doen. Lees dus goed onze toelichting op de sport-intake door.

Let op: een sport-intake herkansen is niet mogelijk.

Data sport-intake

Een sport-intake maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Wil je een opleiding volgen bij de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen? Meld je dan snel aan voor een van onze sportopleidingen en je wordt uitgenodigd voor een van onze sport intakedagen.

De sport-intakes vinden plaats op:

 • dinsdag 28 november 2023
 • dinsdag 19 december 2023
 • dinsdag 23 januari 2024
 • dinsdag 13 februari 2024
 • dinsdag 5 maart 2024
 • dinsdag 26 maart 2024
 • dinsdag 2 april 2024
 • dinsdag 16 april 2024
 • dinsdag 28 mei 2024
 • dinsdag 4 juni 2024
 • dinsdag 25 juni 2024

Eigenschappen

Deze opleiding is echt iets voor je als je ...

 • een hart hebt voor sport
 • mensen kan stimuleren
 • mensen iets wilt aanleren
 • het leuk vindt om met verschillende soorten mensen te werken
 • goede sociale vaardigheden hebt
 • het leuk vindt om groepen les te geven

Proefstuderen

Kom proefstuderen bij Lifestyle, Sport en Bewegen op:

 • woensdag 20 december 2023
 • woensdag 06 maart 2024

Interesse?
Aanmelden kan via sport@rocmondriaan.nl

Stage

Een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport & bewegen is stage, ook wel de beroepspraktijk vorming (BPV) genoemd. Voor alle studenten is dit het moment waarop zij hun didactische vaardigheden, theoretische kennis en verworven ervaring kunnen toetsen in de praktijk.

In het eerste leerjaar zorgt ROC Mondriaan Lifestyle, Sport & Bewegen in overleg met de student voor een passende stageplek bij een sportvereniging zoals hockey, voetbal, volleybal etc. Hierbij werken wij met een vast bestand aan stageverenigingen. Zij zijn alle gecertificeerd (SBB) en de begeleiding van de student staat centraal. Een optimale samenwerking is voor ons van groot belang!

De indeling van de stages in het tweede en derde leerjaar wordt op dezelfde manier gedaan, maar deze stage zal veel specifieker zijn. De studenten lopen op verschillende niveaus en diverse werkvelden stage. Binnen de beroep specifieke stage lopen de studenten stage bij een BPV plek die past bij het desbetreffende keuzevak. Tijdens de stage wordt de student begeleid vanuit de BPV-plaats en vanuit school. Een goede BPV en begeleiding vinden wij erg belangrijk!

Stagelopen in het Buitenland
ROC Mondriaan School voor Lifestyle, Sport en Bewegen biedt studenten de mogelijkheid om na het tweede leerjaar op buitenlandstage te gaan. Hiervoor werken we samen met partnerorganisaties die in verschillende landen actief zijn.

In februari starten met de opleiding?

In het schooljaar 2023-2024 is het mogelijk om de opleiding Sport- en Bewegingscoördinator te starten per 1 februari 2024. De eerste maanden worden gevuld met een intensief, verkort basisprogramma. Na een succesvol verkort basisprogramma wordt er bekeken hoe de opleiding kan worden vervolgd. Behaalde studieresultaten en lesgeefvaardigheden zijn hierbij belangrijke aspecten.

Dit traject is geschikt voor de kandidaat die gestart is:

 • op het hbo, maar daar (nog) niet op het juiste niveau is
 • op de havo, maar liever een praktische opleiding op het mbo wil volgen
 • op een andere mbo niveau 4-opleiding, maar een opleiding tot Sport- en Bewegingscoördinator beter passend vindt

Heb je hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar sport@rocmondriaan.nl.

Informatie per locatie

Lifestyle, Sport en Bewegen Brasserskade 1

4
4 jaar
aug, febr*
bol

Dit is onze hoofdlocatie. Daarnaast volg je regelmatig lessen op onze locatie Sportcampus Zuiderpark. *Voor meer informatie over de februari-instroom zie kopje 'Praktische informatie'.

Lifestyle, Sport en Bewegen Sportcampus Zuiderpark

4
4 jaar
aug, febr*
bol

Brasserskade 1 in Delft is onze hoofdlocatie. Daarnaast volg je regelmatig lessen op onze locatie Sportcampus Zuiderpark. *Voor meer informatie over de februari-instroom zie kopje 'Praktische informatie'.

Hier kun je deze opleiding volgen

Brasserskade 1

Bekijk deze locatie

Sportcampus Zuiderpark

Bekijk deze locatie

Verder studeren?

 • hbo Academie voor Lichamelijke opvoeding (verkort leertraject mogelijk)
 • hbo Sportmanagement
 • hbo Sport Marketing & Management
 • hbo PABO
 • hbo Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
 • diverse sportkaderopleidingen van de sportbonden

Bekijk ook eens...

Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Onderwijsassistent

Niveau 4, bbl, bol Meer over deze opleiding

Sociaal Werker

Niveau 4, bol Meer over deze opleiding

Contact

Heb je vragen?
Kom dan naar een van onze Open Dagen
Kan je niet wachten? Neem dan hier alvast een kijkje.

Neem direct contact met ons op via:
088-6663678 of sport@rocmondriaan.nl

Let op: Open Dagen voor deze opleiding vinden plaats op Brasserskade 1 in Delft.

Op zoek naar een specifieke opleiding?