Sociaal Werker

Sociaal Werker

Breng jij mensen, van jong tot oud graag in verbinding met elkaar?

Vind je het leuk om met mensen te werken? Stap jij makkelijk op mensen af: van jong tot oud, lichamelijk en geestelijk gezond of juist beperkt? Wil je dat iedereen gelijke mogelijkheden en kansen krijgt? En weet jij als geen ander met je enthousiasme het verschil te maken? Kies dan voor de opleiding Sociaal Werker!

Let op! Deze opleiding zit voor het schooljaar 2024-2025 helaas vol

Start februari 2024
We zijn blij te zien dat we meer aanmeldingen hebben ontvangen dan verwacht, zowel landelijk als bij ons. Momenteel zijn alle plaatsen voor deze opleiding echter bezet en daarom zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst worden geplaatst. We raden je aan om je aan te melden voor een alternatieve opleiding die wellicht ook interessant voor je kan zijn. Als je hulp nodig hebt bij het maken van een passende studiekeuze, neem dan gerust contact op met het Studie Info Punt (StIP).

Start september 2024
Er is veel belangstelling voor de opleiding Sociaal Werker en er zijn een beperkt aantal stageplaatsen. Hierdoor geldt een numerus fixus: er zijn 150 opleidingsplaatsen beschikbaar. Als dit aantal is bereikt wordt de inschrijving gesloten.

Werken als sociaal werker betekent werken met mensen van elke leeftijd en elke achtergrond. Je brengt mensen met elkaar in contact. Je ondersteunt personen en groepen met vragen op het gebied van financiën, regelingen en voorzieningen, wonen en leefbaarheid in de buurt, werk en vrijwilligerswerk, lichamelijke en psychische gezondheid. Je kan juridisch advies geven en activiteiten organiseren. Je bedenkt en organiseert allerlei activiteiten, vaak voor kinderen of ouderen. Dat doe je bijvoorbeeld vanuit een wijkcentrum of welzijnsorganisatie.

Is dit werk iets voor jou?

Je bent ondernemend, nieuwsgierig en werkt aan de verbetering van het welzijn van personen en groepen. Je stimuleert mensen om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij.

Wat leer je tijdens de opleiding?

De opleiding duurt drie jaar.

In het eerste jaar maak je kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren en licht verstandelijk beperkten met sociale problemen zoals schulden. Je komt te weten hoe je onderzoekt aan welke ondersteuning mensen behoefte hebben. Je leert hoe je een plan van aanpak maakt voor een probleem van één persoon of voor een groepsactiviteit. Dit pas je toe in projecten in de praktijk. Je krijgt basis communicatietrainingen, creatieve vakken en studievaardigheden en verdiept je in jezelf, je mogelijkheden en je leerpunten.

In het tweede jaar loop je twee dagen stage. In de lessen leer je over sociale voorzieningen, hoe je groepen begeleidt, hoe je mensen stimuleert om hun eigen problemen zelfstandig op te lossen en hun eigen netwerk in te schakelen. Waar nodig behartig je de belangen van jouw cliënten of doelgroep. Er staan andere groepen en problemen centraal, denk aan ouderen, laaggeletterden, opvoedproblemen, jongerenproblematiek, eenzaamheid en mantelzorg.
Ook krijg je in het tweede jaar communicatietrainingen op een gevorderd niveau.

In het derde jaar loop je twee dagen per week stage. In de lessen komen onderwerpen aan de orde op het gebied van je loopbaan en je eigen deskundigheid en werken in een organisatie.
Tijdens de opleiding worden verschillende keuzedelen aangeboden.
Je kunt kiezen uit:
• Ondernemend gedrag;
• Wijkgericht werken;
• Voorbereiding hbo of overbruggen van (interculturele) diversiteit.

De lessen die je tijdens de opleiding Sociaal werk volgt bereiden je goed voor op de arbeidsmarkt. Je volgt beroepsgerichte vakken waarin je kennis opdoet over de verschillende doelgroepen en methodieken. Daarnaast volg je rekenen, Engels, Nederlands en Loopbaan en Burgerschap.

Waar kun je werken?

Als sociaal werker kun je gaan werken bij welzijnsinstellingen, organisaties voor maatschappelijke opvang of gehandicaptenzorg.

Praktische informatie

Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je een van de volgende vooropleidingen nodig:

  • vmbo-diploma, kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
  • mbo-diploma niveau 2 of 3
  • een positief advies van de intakecommissie

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van het wettelijke les- en cursusgeld. Lees hier meer over de kosten.

Bijkomende kosten:
Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor bijvoorbeeld boeken, materialen, werkkleding, excursies en andere activiteiten. Deze bedragen verschillen per opleiding.

Bijkomende kosten voor deze opleiding zijn afhankelijk van het leerjaar en eventueel keuzedeel waar je in zit en of je een bbl- of bol-opleiding volgt. Een indicatie van de bijkomende kosten voor deze opleiding:

Leermiddelen (boeken, readers, licenties): afhankelijk van het leerjaar waar je in zit tussen de € 50,- en € 350,-.

Laptop

Een student dient ook over een laptop te beschikken die voldoet aan een aantal minimumeisen. Deze eisen zijn te vinden op www.rocmondriaan.nl/byod.

Intake

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je hiervan een bevestiging en de vraag om een aantal zaken naar ons op te sturen, zoals een kopie van je rapport en/of diploma en cijferlijst, een ingevulde intakevragenlijst en een doorstroomformulier indien van toepassing.

Vervolgens word je uitgenodigd voor ten minste twee intakeactiviteiten. Tijdens deze activiteit krijg je informatie over de opleiding die je hebt gekozen. Verder vragen we naar je achtergrond, vooropleiding, ervaringen en eigenschappen.

Voor deze BOL-opleidingen op niveau 4 moet je in ieder geval een geschikt (v)mbo-diploma hebben.

Eigenschappen

Je hebt een positieve grondhouding. Je bent nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend. Je staat open voor iedereen, je doet je best om je goed in te leven in anderen ongeacht hun etnische achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, levensovertuiging, leeftijd of lichamelijke en geestelijke beperkingen. Je vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En dat niemand uitgesloten wordt. Je geeft zelf het goede voorbeeld.

Je wil nadenken over hoe je zelf handelt en waar je jezelf verder kan ontwikkelen. Je moet met iedereen kunnen samenwerken, ook (juist) met ‘moeilijke’ mensen. Je neemt zelf initiatief: je stapt makkelijk op mensen af. Je neemt ook zelf verantwoordelijkheid: in je eigen leerproces, in communicatie met anderen en in het uitvoeren van taken/opdrachten.

Stage

Voordat je stage gaat lopen moet je rekening houden met het volgende:

  • Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Je stageadres of werkgever kan vragen om een Hepatitis B-vaccinatie

Informatie per locatie

Pedagogische en Sociale beroepen Vaz Diasdreef 5

Niveau 4
3 jaar
aug, febr
bol

Hier kun je deze opleiding volgen

Vaz Diasdreef 5

Bekijk deze locatie

Verder studeren

Contact

Wil jij meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact met ons op via zow@rocmondriaan.nl.

Op zoek naar een specifieke opleiding?