Praktijkopleider

Praktijkopleider

Wil je studenten begeleiden? Kies dan voor de opleiding Praktijkopleider

Weet jij mensen te motiveren? Vind je het begeleiden van studenten en stagiaires leuk? Wissel je graag leidinggevende en uitvoerende taken af? Dan is de opleiding Praktijkopleider iets voor jou.

Als praktijkopleider ben je verantwoordelijk voor het leerproces van de studenten en stagiaires in de organisatie waar jij werkt. Je hebt dus te maken met mensen met verschillende achtergronden, zowel jongeren als volwassenen. Een verantwoordelijke en afwisselende baan!

Let op: Voor deze opleiding kun je je uitsluitend aanmelden als je een werkgever hebt.

Is dit beroep iets voor jou?

Je kan als praktijkopleider studenten en stagiairs begeleiden in een groeiend aantal sectoren, zoals bijvoorbeeld: gezondheidszorg, dienstverlening, veiligheid en welzijn & sport.

Het takenpakket van een praktijkopleider is zowel uitvoerend als ondersteunend. Een praktijkopleider is sterk communicatief ingesteld. Je werkt met studenten, werkbegeleiders, managers/beleidsmakers en onderwijsvertegenwoordigers. Daarvoor moet je snel kunnen schakelen. Verder is een leergierige en open houding nodig, evenals geduld en doorzettingsvermogen. Je bent objectief, goed in knopen doorhakken en het doen van beoordelingen. Je werkt planmatig en methodisch. Je zorgt ervoor dat studenten in het leerbedrijf werk uitvoeren dat past binnen het BPV-beleidsplan.

Wat leer je tijdens deze opleiding?

Tijdens de opleiding leer je hoe een opleidingsplan op te stellen, opleidingstrajecten aan te sturen en te organiseren. Verder leer je coachen en ben je bezig met kwaliteit. Als praktijkopleider moet je veelzijdig zijn en een goed overzicht hebben. Je geeft leerlingen het gevoel dat je ze wil helpen bij opdrachten en hun opleiding. En je leert je leerlingen dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor het werk dat ze uitvoeren en de opleiding die ze volgen.

Modules die tijdens de opleiding praktijkopleider aan bod komen zijn:

  • Module 1: Organiseren van leertrajecten
  • Module 2: Coördineren, begeleiden en bewaken van het leertraject
  • Module 3: Instrueren en begeleiden van werkbegeleiders
  • Module 4: Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Tijdens alle modules wordt er ruim geoefend met gesprekstechnieken.
Ook wordt er gewerkt met intervisiegroepen waarbij je leert op verschillende manieren terug te kijken op je eigen handelen en dat van anderen. Omdat coaching, reflecteren en intervisie belangrijk zijn in het kader van leren, loopt dit als leerlijn door de hele opleiding heen.

Keuzedeel
Tijdens deze éénjarige opleiding volg je ten minste één keuzedeel. Dit keuzedeel hangt samen met je toekomstige vak als praktijkopleider.

Hoe ziet de opbouw van je opleiding eruit?

De opleiding duurt één jaar (het theoretische deel) met een uitloop tot 1,5 jaar. Naast de wekelijkse opleidingsdag moet je rekening houden met een studiebelasting van 8 uur per week om te studeren of om opdrachten uit te werken en praktijkexamens uit te voeren.

De lesdagen bestaan altijd uit een theoretische en praktische component. De opdrachten waarmee je werkt spelen zich deels af op school (door middel van simulatie en observatie-opdrachten) en deels in de praktijk (met praktijkgerichte opdrachten).

Tijdens deze opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider waarmee je regelmatig gesprekken voert. Zo mogelijk stel je een eigen leerplan op, zodat de vormgeving van je eigen leerproces duidelijk wordt. Gedurende de opleiding krijg je bij het werken aan je plannen ondersteuning van de begeleider van school om je verder op weg te helpen. Uiteraard word je tijdens de opleiding ook in de praktijk begeleid.

De opleiding rond je af met verschillende praktijkexamens. Daarnaast volg je ten minste één keuzedeel waarvoor je een examen aflegt. Omdat de opleiding een beroepsopleiding is zijn Engels, Nederlands en rekenen eveneens examenvakken. Daarom leg je op school examens af om de vakken Engels, Nederlands en rekenen op landelijk vereist niveau af te sluiten.

Waar kun je werken?

Je kunt als praktijkopleider werken in alle sectoren waar leerlingen/studenten in opleiding zijn. Denk hierbij aan de volgende beroepsgroepen waarbinnen je vanuit je eigen vakdeskundigheid begeleiding geeft: Verpleegkundige, Verzorgende, Welzijnswerker, Sport- en bewegingsleider, Sport- en bewegingscoördinator, Apothekersassistent, Doktersassistent, Coördinator beveiliging en Handhaver toezicht en veiligheid.

Word Praktijkopleider!

Praktische informatie

Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je minimaal de volgende vooropleiding nodig:

  • Diploma mbo niveau 3

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van het wettelijke les- en cursusgeld. Lees hier meer over de kosten.

Bijkomende kosten:

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor bijvoorbeeld boeken, materialen, werkkleding, excursies en andere activiteiten. Deze bedragen verschillen per opleiding.

Intake

Voor deze bbl-opleiding kun je uitsluitend worden aangemeld door je werkgever (een erkend leerbedrijf).

Nadat je bent aangemeld, ontvang je hiervan een bevestiging en de vraag om een aantal zaken naar ons op te sturen, zoals een kopie van je rapport en/of diploma en cijferlijst, een ingevulde intakevragenlijst en een doorstroomformulier indien van toepassing.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een intakeactiviteit. Tijdens deze activiteit krijg je informatie over de opleiding die je hebt gekozen. Verder vragen we naar je achtergrond en ervaringen. Welke vooropleiding en eigenschappen je precies nodig hebt, verschilt per opleiding.

Eigenschappen

De volgende eigenschappen heb je nodig voor deze opleiding:
Je hebt een leergierige en open houding, je bent geduld en bezit doorzettingsvermogen. Je bent objectief, goed in knopen doorhakken en je werkt planmatig en methodisch.

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent communicatief vaardig. Je kunt je goed inleven in vragen en behoeftes van studenten, werkbegeleiders, managers/beleidsmakers en onderwijsvertegenwoordigers. Daarbij zijn geduld en collegialiteit belangrijk.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je werkzaam bent bij een (erkend leer-)bedrijf.

Lesdagen

De lessen voor de opleiding Praktijkopleider worden gegeven op donderdagmiddag- en avond. De exacte tijdstippen ontvang je na inschrijving voor de opleiding. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met j.tempelaars@rocmondriaan.nl.

Informatie per locatie

Gezondheidszorg Den Haag Aspasialaan 19

4
1
November
bbl

Wij bieden deze opleiding aan in bol en bbl

Hier kun je deze opleiding volgen

Aspasialaan 19

Bekijk deze locatie

Verder studeren

Contact

Heb je vragen over deze opleiding? Kom dan naar één van onze Open Dagen of neem contact op met de school via j.tempelaars@rocmondriaan.nl.

Op zoek naar een specifieke opleiding?