Wat leer je bij de opleiding

Onderwijsassistent

Wil jij bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren?

Kan jij je goed inleven, ben je geduldig en wil je graag samenwerken met leerkrachten en pedagogisch werkers? Dan is onderwijsassistent iets voor jou!

Als onderwijsassistent lever je een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen of jongeren. Je werkt in het basisonderwijs of speciaal onderwijs, op een brede school of het voortgezet onderwijs.

Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een onderwijsassistent te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Je loopt stage op verschillende scholen in het (speciaal) basisonderwijs. Je maakt kennis met het hbo, het onderwijs in de praktijk en je assisteert de groepsleerkracht. Je begeleidt kinderen individueel of in groepjes in het leerproces. Daarnaast draag je zorg voor de leeromgeving en de materialen voor het onderwijs.

Doorstromen naar het hbo
Wil je na deze opleiding doorstromen naar het hbo (bijvoorbeeld naar de PABO)? Deze opleiding bereidt je hier goed op voor.


Waar kun je werken?

Je werkt op een (speciale) basisschool.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
3 jaar

augustus
bol

Per augustus 2020 vindt deze opleiding plaats op de Brouwersgracht 50, Den Haag en Europa 1, Naaldwijk.

Contact


Wil jij meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met de school waar je deze opleiding wilt volgen.

Leer, groei & geef door

enter image description here


Wist je dat...

Er door een lerarentekort steeds meer vraag in naar onderwijsassistenten?

Module locaties anchor

Praktische informatie


Welke vooropleiding heb ik nodig?

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • mbo-diploma, niveau 3 of niveau 2
 • een vergelijkbaar buitenlands diploma, aangevuld met met taalniveau 2F
 • een positief advies van de intakecommissie

Afhankelijk van de groepsgrootte is een tweede instroommoment in februari mogelijk

Hoe verloopt de intake voor deze opleiding?

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je hiervan een bevestiging en de vraag om een aantal zaken naar ons op te sturen, zoals een kopie van je rapport en/of diploma en cijferlijst, een ingevulde intakevragenlijst en een doorstroomformulier indien van toepassing.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een intakeactiviteit. Tijdens deze activiteit krijg je informatie over de opleiding die je hebt gekozen. Verder vragen we naar je achtergrond en ervaringen. Welke vooropleiding en eigenschappen je precies nodig hebt, verschilt per opleiding.

Voor BOL-opleidingen op niveau 2, 3 of 4 moet je in ieder geval een geschikt (v)mbo-diploma hebben. Voor een BBL-opleiding kun je je inschrijven als je werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf en voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Voor een bol-opleiding is in het schooljaar 2020-2021 het lesgeld € 1.202,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO (voorheen IB-groep).

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening.

oa

Welke eigenschappen heb ik nodig?

 • Goed kunnen omgaan met kinderen
 • Willen werken in een team
 • Creatief denken
 • Communicatief vaardig
 • Betrokken bij onderwijs

Waar moet ik rekening mee houden voordat ik stage ga lopen?

 • Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Je stageadres of werkgever kan vragen om een Hepatitis B-vaccinatie

Wil jij bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren?

Kan jij je goed inleven, ben je geduldig en wil je graag samenwerken met leerkrachten en pedagogisch werkers? Dan is onderwijsassistent iets voor jou!

Als onderwijsassistent lever je een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen of jongeren. Je werkt in het basisonderwijs of speciaal onderwijs, op een brede school of het voortgezet onderwijs.

Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een onderwijsassistent te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Je loopt stage op verschillende scholen in het (speciaal) basisonderwijs. Je maakt kennis met het hbo, het onderwijs in de praktijk en je assisteert de groepsleerkracht. Je begeleidt kinderen individueel of in groepjes in het leerproces. Daarnaast draag je zorg voor de leeromgeving en de materialen voor het onderwijs.

Doorstromen naar het hbo
Wil je na deze opleiding doorstromen naar het hbo (bijvoorbeeld naar de PABO)? Deze opleiding bereidt je hier goed op voor.


Waar kun je werken?

Je werkt op een (speciale) basisschool.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
3 jaar

augustus
bol

Per augustus 2020 vindt deze opleiding plaats op de Brouwersgracht 50, Den Haag en Europa 1, Naaldwijk.

Contact


Wil jij meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met de school waar je deze opleiding wilt volgen.

Leer, groei & geef door

enter image description here

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Pedagogische en Sociale beroepen

Henri Faasdreef 194 2492JP Den Haag
088-666 4400

Zorg en Welzijn Westland

Europa 1 2672 ZX Naaldwijk
088 666 3735

Verder studeren


Op zoek naar een specifieke opleiding?