Instructeur MBO

Instructeur MBO

Wil jij je kennis en ervaringen doorgeven aan studenten in het mbo?

Maar mis je de didactische en pedagogische vaardigheden om dat te doen? Hoe breng je je kennis en kunde bijvoorbeeld over? Hoe zorg je voor een goede sfeer in de klas? Op welke manier kun je het beste feedback geven? Welke didactische werkvormen zijn er allemaal? In deze opleiding komt dat allemaal aan bod.

Een instructeur mbo werkt met studenten. Jouw kwaliteiten en persoonlijkheid spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de gewenste leerresultaten van deze studenten en je zorgt voor een veilige leeromgeving.
Je hebt als instructeur mbo een voorbeeldfunctie en zorgt voor een fysiek en sociaal veilige leeromgeving, gaat respectvol om met studenten en collega's, kan diversiteit hanteren en toont een open houding waardoor hij vraagstukken bespreekbaar maakt.

Is dit beroep iets voor jou?

Je bent je er als instructeur mbo van bewust dat je te maken hebt met vertrouwelijke gegevens en privacy- en organisatiegevoelige informatie.

Kerntaken en werkprocessen van de instructeur mbo
Aanbieden van onderwijsactiviteiten
• Bereidt de uitvoering van onderwijsactiviteiten voor
• Evalueert de werkzaamheden
• Ondersteunt bij het beoordelen en examineren van studenten
• Stemt onderwijsactiviteiten af met betrokkenen
• Voert onderwijsactiviteiten uit
• Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit
• Zorgt voor een veilige leeromgeving

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Werkt aan deskundigheidsbevordering
• Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Wat leer je tijdens de opleiding?

Vakken die je tijdens deze opleiding krijgt zijn:
ontwikkelingspsychologie en observeren, didactiek: les voorbereiden, didactische werkvormen, gebruik van ICT, pedagogiek en begeleiden, communiceren, participeren in de school, administratie, leerlingvolgsysteem en kwaliteitszorg, Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap en studieloopbaanbegeleiding.

Daarnaast volg je een keuzedeel, bijvoorbeeld:
voorbereiding pabo, voorbereiding hbo of praktijkonderzoek.

Waaruit bestaat het opleidingsprogramma?

Deze opleiding is voor diegenen die al een baan hebben in het mbo en willen
werken als instructeur. De specialistenopleiding tot instructeur is een éénjarige bbl-opleiding. Je gaat één dag in de week naar school en je bent voor minimaal 16 uur werkzaam als instructeur in het mbo.

Waar kun je werken?

Na deze opleiding kun je werken in het mbo. Als Instructeur MBO werk je op een
school met studenten die een beroepsopleiding volgen. Je hebt te maken met een
zeer diverse groep studenten. Je geeft (praktijk)lessen en begeleidt de studenten.
Ook kun je andere werkzaamheden uitvoeren in de school, zoals toezicht houden
en administratie.

Praktische informatie

Vooropleiding

  • Een beroepsopleiding op niveau 3 of 4, passend bij het werkveld
    waarvoor de school waar je werkt opleidt.
  • Een werkplek of stage van minimaal 16 uur.
  • Voor Nederlands en rekenen minimaal niveau 2F.
  • Voor Engels niveau A2.

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van het wettelijke les- en cursusgeld. Lees hier meer over de kosten.

Bijkomende kosten:
Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor bijvoorbeeld boeken, materialen, werkkleding, excursies en andere activiteiten. Deze bedragen verschillen per opleiding.

Eigenschappen

Een instructeur mbo moet betrokken, empathisch, assertief, representatief, initiatiefrijk, leergiering, zelfstandig en integer zijn.

Informatie per locatie

Pedagogische en Sociale beroepen Vaz Diasdreef 5

Niveau 4
1 jaar
aug, febr
bbl

Hier kun je deze opleiding volgen

Vaz Diasdreef 5

Bekijk deze locatie

Contact

Heb je vragen?

Kom dan naar één van onze Open dagen.
Kan je niet wachten? Neem dan contact op via info.pwsw@rocmondriaan.nl

Op zoek naar een specifieke opleiding?