Wat kost het mbo?

Je krijgt er veel voor terug!

Opleidingskosten Vanaf je 18e jaar ben je verplicht lesgeld (bol) of cursusgeld (bbl of deeltijd) te betalen. Deze kosten zijn door het ministerie vastgesteld; je betaalt dit aan het ministerie als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent.

Voor boeken, reiskosten, werkkleding, speciale werkpakketten en excursies betaal je zelf. De kosten verschillen per opleiding, meer hierover hoor je op je school.

Het ministerie van OCW, de MBO Raad en JOB hebben onlangs afspraken gemaakt over schoolkosten. Die gaan onder andere over het door de school ter beschikking stellen van een basisuitrusting aan studenten. Deze afspraken gelden nog niet voor het studiejaar 2018-2019. Voor het studiejaar 2019-2020 overlegt Mondriaan nog met de Studentenraad over welke basisuitrusting de school ter beschikking stelt aan studenten en welke dingen je zelf moet aanschaffen.

Het lesgeld voor het lopende schooljaar:

  • bol alle niveaus: € 1.155,-

Het cursusgeld voor het lopende schooljaar:

  • deeltijd en bbl niveaus 1 en 2: € 240,-
  • deeltijd en bbl niveaus 3 en 4: € 588,-

Let op: het bedrag wordt jaarlijks iets aangepast.

Een mbo-diploma betaalt zich altijd terug.
Ken, met zijn diploma Logistiek medewerker

Kosten van het mbo op een rijtje


  • Studiefinanciering geldt vanaf 18 jaar. Het is dus belangrijk dat je binnen vier jaar een diploma behaalt, want daarna stopt de financiering. Houd hier ook rekening mee bij een tussentijdse switch zodat je niet hoeft bij te lenen.
  • Prestatiebeurs Je kunt een prestatiebeurs krijgen als je een bol-opleiding niveau 3 of 4 volgt. Je hoeft de beurs niet terug te betalen als je binnen 10 jaar je diploma op dit niveau behaalt.
  • Tegemoetkoming ouders Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de tegemoetkoming ouders afgeschaft. In plaats daarvan is het kindgebonden budget hoger. Op www.toeslagen.nl staan de voorwaarden en bedragen m.b.t. het kindgebonden budget.
  • Ov-chipkaart Hierover vind je informatie op duo.nl of studentenov-chipkaart.nl

Kijk bij duo.nl ook voor meer over kosten van het mbo.