Wat kost het mbo?

Je krijgt er veel voor terug!

Opleidingskosten Vanaf je 18e jaar ben je verplicht lesgeld (bol) of cursusgeld (bbl of deeltijd) te betalen. Deze kosten zijn door het ministerie vastgesteld; je betaalt dit aan het ministerie als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent.

Voor boeken, reiskosten, werkkleding, speciale werkpakketten en excursies betaal je zelf. De kosten verschillen per opleiding, meer hierover hoor je op je school.

Het ministerie van OCW, de MBO Raad en JOB hebben afspraken gemaakt over schoolkosten. Die gaan onder andere over het door de school ter beschikking stellen van een basisuitrusting aan studenten.

Het lesgeld voor het schooljaar 2021-2022 is gehalveerd vanwege de corona-maatregelen. De kosten bedragen:

  • bol alle niveaus: € 608,-

Het cursusgeld voor het schooljaar 2020-2021:

  • deeltijd en bbl niveaus 1 en 2: € 250,-
  • deeltijd en bbl niveaus 3 en 4: € 606,-

Let op: het bedrag wordt jaarlijks iets aangepast.

Een mbo-diploma betaalt zich altijd terug.
Ken, met zijn diploma Logistiek medewerker

Kosten van het mbo op een rijtje


  • Studiefinanciering geldt vanaf 18 jaar. Het is dus belangrijk dat je binnen vier jaar een diploma behaalt, want daarna stopt de financiering. Houd hier ook rekening mee bij een tussentijdse switch zodat je niet hoeft bij te lenen.
  • Prestatiebeurs Je kunt een prestatiebeurs krijgen als je een bol-opleiding niveau 3 of 4 volgt. Je hoeft de beurs niet terug te betalen als je binnen 10 jaar je diploma op dit niveau behaalt.
  • Tegemoetkoming ouders Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de tegemoetkoming ouders afgeschaft. In plaats daarvan is het kindgebonden budget hoger. Op www.toeslagen.nl staan de voorwaarden en bedragen m.b.t. het kindgebonden budget.
  • Kinderopvangtoeslag Combineer je je studie met de zorg voor een kindje en maak je gebruik van kinderopvang? Check dan op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of je met jouw studie recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan.
  • Ov-chipkaart Hierover vind je informatie op duo.nl of studentenov-chipkaart.nl
  • Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM) Heb je onvoldoende financiële middelen om de studiekosten te kunnen betalen, je opleiding voort te zetten of af te ronden, dan kun je een tegemoetkoming aanvragen bij ROC Mondriaan.
  • Bring your own device: Hier vind je meer infromatie

Kijk bij duo.nl ook voor meer over kosten van het mbo.