Tegemoetkoming Studiekosten met TSM

Problemen met je studiekosten?

Niet iedere Mondriaanstudent kan de studiekosten betalen. Geldt dat ook voor jou, vraag dan een tegemoetkoming in de kosten bij ons aan. Wij hebben daarvoor namelijk de regeling Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan, kortweg de TSM.

Je kunt gebruikmaken van deze tegemoetkoming als je ouders/verzorgers, de gemeente waarin je woont, DUO (studiefinanciering) of andere fondsen geen bijdrage kunnen leveren.

Er is een verschil in de aanvraag voor 18- en 18+ studenten. Er zijn dus 2 formulieren (zie onderaan deze pagina).

Inloopspreekuur
Als je een aanvraag wilt doen, kom dan naar het Inloopspreekuur; Waldorpstraat 41 in Den Haag.

Wij zijn open van maandag t/m woensdag van 09:00 - 13:00 uur. Wil je liever bellen? Dan kan ook: 06-28075030 of 06-48429318.

Wat hebben wij van je nodig en moet je meenemen?
Om de aanvraag meteen goed aan te pakken en te bekijken of je in aanmerking komt, is het nodig dat je een kopie van de volgende documenten meeneemt.

Voor een 18- aanvraag:
- je Ooievaarspas voor inwoners Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg OF een loonstrook of een uitkeringsspecificatie
- je schoolovereenkomst
- boeken/leermiddelenlijst
- heb je je boeken zelf gekocht, neem dan de originele factuur mee (bankafschrift met naam en adres van rekeninghouder)

Voor een 18+ aanvraag:
- overzicht studiefinanciering (basis + aanvullende beurs + lening)
- bankafschrift van de laatste maand (van de student!)
- je schoolovereenkomst
- een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven
- boeken/leermiddelenlijst
- heb je je boeken zelf gekocht, neem dan de originele factuur mee (bankafschrift met naam en adres van rekeninghouder)

Let op! Als de documenten niet compleet zijn dan kunnen wij de aanvraag NIET in behandeling nemen.

Wacht niet te lang, want voor de TSM geldt op = op. Dus wanneer het budget dat beschikbaar is per schooljaar volledig is benut, kunnen er geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.


Voor wie geldt de aanvraag?

Voorwaarden aanvraag voor 18-

 • je bent jonger dan 18 jaar
 • je volgt een voltijd MBO-opleiding bij ROC Mondriaan
 • je ouders/verzorgers hebben financiële problemen*
*
Dit is het geval bij een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum. Voor een alleenstaande ouder of een echtpaar gaat het dan om de volgende bedragen (per 1-1-2021):

Alleenstaande ouder: Maximaal € 1398,08 per maand
Tweeoudergezin: Maximaal € 1997,24 per maand

Wij kijken echter ook naar het daadwerkelijk besteedbare inkomen. Schulden of andere bijzondere omstandigheden kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er ook een tegemoetkoming toegekend kan worden, als het inkomen hoger ligt dan de genoemde bedragen.

Voorwaarden aanvraag voor 18+

 • je bent ouder dan 18 jaar
 • je volgt een voltijd MBO-opleiding bij ROC Mondriaan
 • je hebt volledige studiefinanciering
 • je hebt door bijzondere omstandigheden, buiten je schuld, onvoldoende financiële draagkracht
 • OF
 • je hebt door bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen, waardoor je geen recht meer hebt op studiefinanciering (bijvoorbeeld door (chronische) ziekte, zwangerschap, handicap of bijzondere familieomstandigheden)

Kan ik een tegemoetkoming aanvragen voor onderwijsmateriaal?

Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor aanvullende verplichte onderwijsbenodigdheden, zoals:

 • boeken en licenties
 • kleding of schoenen
 • overige materialen en gereedschappen
 • kosten van excursies die je moet bijwonen voor je opleiding

De basisonderwijsmiddelen die noodzakelijk zijn voor examens worden gratis beschikbaar gesteld door de opleiding.

Niet vergoed worden:

 • les- of cursusgeld en reiskosten
 • een laptop/chromebook, maar die kun je meestal lenen van de school

Financiële ondersteuning bij studievertraging
Je kunt financiële ondersteuning krijgen bij studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden, waardoor je geen recht meer hebt op studiefinanciering. In dat geval heb je een verklaring nodig van je schoolmaatschappelijk werker (SMW-er).


Hoe doe je een aanvraag?

Vul het formulier (18- of 18+) in en lever het samen met de gevraagde documenten in bij het StIP, Waldorpstraat 41, Den Haag.
OF mail het aanvraagformulier met alle vereiste documenten naar tsm@rocmondriaan.nl (alleen mogelijk in 'pdf' of 'jpeg').

Voor de Inkomenstoets heb je één van de volgende documenten nodig.

 • Een kopie van jouw geldige Ooievaarspas van de gemeente Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
 • Een recente goedkeuring inkomenstoets stichting Leergeld.
 • Een recente uitkeringsspecificatie, loonstrook of jaaropgave 2020, waaruit blijkt dat het inkomen van je ouders/verzorgers dit jaar onder 130% bijstandsnorm ligt.
 • Overzicht studiefinanciering (basis + aanvullende beurs + lening) én als je 18+ bent: een inkomens- en uitgavenoverzicht (eigen uitgaven), klik hier voor het formulier.
  Wanneer er sprake is van schulden vragen we om een kopie van:

 • het bewijs Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) /Vonnis Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Daarnaast vragen we om het bewijs van inschrijving school en, afhankelijk van wat je aanvraagt, een:

 • leermiddelenlijst met kostenoverzicht
 • overzicht van overige schoolkosten van school
 • verklaring van de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er)

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Indienen voor 1 juni!
De aanvragen voor schooljaar 2021-2022 moeten zijn ingediend vóór 1 juni 2022, maar...op = op!

Aanvraagformulier voor studenten jonger dan 18 jaar

Aanvraagformulier voor studenten ouder dan 18 jaar

Wat een opluchting, met de TSM kan ik toch door met mijn studie.