Tegemoetkoming Studiekosten met TSM

Tegemoetkoming Studiekosten met TSM

Beste student,

Je gaat een mbo-opleiding volgen en daarvoor heb je leermiddelen nodig.

Maak jij je zorgen over deze kosten voor je opleiding? Of kunnen je ouders/verzorgers deze niet betalen? Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is er een regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten. Bij het ROC Mondriaan noemen we dit Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM).

Voor wie is het Studentenfonds?
Het fonds is er om te voorkomen dat studenten om financiƫle redenen niet aan een opleiding kunnen beginnen of deze niet kunnen afmaken. Daarnaast biedt het Studentenfonds een vergoeding voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.

Hieronder lees je hoe je in aanmerking kan komen voor financiƫle ondersteuning vanuit Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM).

Let op! Er zijn voorwaarden en regels verbonden aan de tegemoetkoming. Onderstaande informatie legt jou deze voorwaarden en regels uit.

Wanneer je een aanvraag indient, gaan we er vanuit dat je deze informatie goed hebt doorgelezen.

TSM voor studenten onder de 18 jaar

Voorwaarden voor een 18min aanvraag:

 • Je bent 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar
 • Je volgt een voltijd-opleiding bij ROC Mondriaan
 • Je hebt een Ooievaarspas of een positieve verklaring van Stichting Leergeld / Samen voor alle kinderen.

Meer informatie hierover vind je onder:
Den Haag - Ooievaarspas aanvragen
Stichting Leergeld | Startpagina

Voor de TSM-aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

Voor inwoners Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg:

 • Geldige Ooievaarspas (voor en achterkant!)

Voor inwoners buiten Den Haag/Rijswijk, Leidschendam-Voorburg:

 • Positieve verklaring van Stichting Leergeld / Samen voor alle kinderen.
 • Studentnummer of de schoolovereenkomst
 • Boeken/leermiddelenlijst
 • Aanvraagformulier volledig ingevuld

TSM voor studenten van 18 jaar en ouder

Ben je 18 jaar en ouder dan kun je alleen gebruik maken van de regeling als je in een financieel uitzonderlijk moeilijke situatie zit.

Denk hierbij aan: schulden, familieomstandigheden of bijzondere omstandigheden waardoor je geen recht meer hebt op financiering studie / schoolkosten van DUO.

Voorwaarden voor een 18plus aanvraag:

 • Je volgt een voltijd-opleiding bij ROC Mondriaan
 • Je maakt gebruik van de mogelijkheid tot maximale lening bij DUO (basis-, aanvullende beurs, lening en OV-reisproduct / of tegemoetkoming scholieren)

Voor de aanvraag is het volgende nodig:

 • DUO overzicht studiefinanciering (basis + aanvullende beurs + lening / tegemoetkoming scholieren)
 • Bankafschrift van betaal- en spaarrekening met begin- en eindsaldo en een overzicht van de mutaties van de laatste maand. (Screenshots en Excel sheets worden niet geaccepteerd. Het moet een PDF afschrift zijn van de bank.)
 • Een overzicht van inkomsten en uitgaven (vaste lasten)
 • Studentnummer of schoolovereenkomst
 • Boekenlijst/leermiddelenlijst
 • Aanvraagformulier volledig ingevuld
 • Toestemming voor een inkomenstoets waarbij ook het inkomen van ouders/verzorgers en partner (in geval van samenwonen) kan worden meegenomen.

Voor de inkomenstoets wordt het volledige inkomen meegenomen, dus ook zorgtoeslag, inkomen uit werk, etc.

Let op: Wil je geen gebruik maken van de mogelijkheid om maximaal te lenen bij DUO, dan kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming TSM.

Welke leermiddelen worden vergoed vanuit TSM?

 • Boeken en licenties
 • Kleding of schoenen die nodig zijn voor de opleiding
 • Overige materialen en gereedschappen (indien deze niet door school in bruikleen worden aangeboden)
 • Kosten van excursies die je verplicht moet bijwonen voor je opleiding (afhankelijk van het bedrag wordt hier een maximale vergoeding voor vastgesteld)

TSM schaft de leermiddelen voor je aan! Je koopt ze dus niet zelf.

In de zeer uitzonderlijke situatie dat TSM toch toestemming geeft om zelf de leermiddelen aan te schaffen, vergoeden we deze alleen na ontvangst van de originele factuur en het betalingsbewijs (=bankafschrift).

De basisonderwijsmiddelen die noodzakelijk zijn voor examens worden gratis beschikbaar gesteld door de opleiding. Boeken en leermiddelen blijven eigendom van TSM. Stop je eerder met de opleiding of wijzig je van opleiding? Dan dien je de leermiddelen weer in te leveren

Wat wordt er niet vergoed vanuit Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM)?

 • Les- of cursusgeld
 • Reiskosten (Vraag tijdig je OV reisproduct bij DUO aan)
 • Reizen of excursies die niet verplicht worden gesteld voor de opleiding

Wat is de uiterste inleverdatum voor een aanvraag?

 • Doe de aanvraag op tijd
 • Dus: zodra je zeker weet dat je gaat starten met de opleiding en de leermiddelenlijst ontvangen hebt
 • Doe de aanvraag in ieder geval uiterlijk 2 maanden na de startdatum van je opleiding

Vragen en contact

Heb je vragen of contact nodig bij het invullen en compleet maken van de aanvraag?

De medewerkers van TSM zijn telefonisch bereikbaar via:

 • 088-666 45 46,
 • 06 48 42 93 18
 • 06 28 07 50 30

Of via e-mail: tsm@rocmondriaan.nl

Je kunt ons vinden aan de Waldorpstraat 41, Den Haag
Je kunt je melden bij het Studie Info Punt.

Spreekuren: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00-12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

Stuur je aanvraag direct, zodra je alle informatie hebt ontvangen van jouw gekozen opleiding.
De aanvraag kun je ook tijdens schoolvakanties en de zomersluiting doen. De medewerkers TSM zijn namelijk een deel van de zomer aanwezig.