Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Heb je problemen thuis of op school? Word je gepest? Of misschien heb je geldproblemen of kun je geen geschikte huisvesting vinden. Wat er ook aan de hand is, je kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor hulp en advies.

De schoolmaatschappelijk werker is de verbindende schakel tussen student, ouders, school of in sommige gevallen andere hulpverleningsorganisaties. De werkzaamheden van de schoolmaatschappelijk werker zijn vraaggericht en dienstverlenend.

Het schoolmaatschappelijk werk geeft kortdurende ondersteuning bij problematiek die niet direct met de studie te maken heeft, zoals:

  • psycho-sociale problemen
  • psychische problemen
  • schulden
  • problemen thuis
  • woonproblemen
  • contact met justitie
  • lichamelijke problemen zoals bij seks, zwangerschap, soa of verslavingen

Als het nodig is verwijst de schoolmaatschappelijk werker je door naar een andere instantie.

Het was goed om alles eens op een rijtje te zetten.

Tanja

Vraag hulp! Wij weten raad.

Werkwijze
Je kunt door je studieloopbaanbegeleider of vertrouwenspersoon naar een schoolmaatschappelijk werker worden verwezen. Zelf contact opnemen kan ook.

Privacy
De schoolmaatschappelijk werker geeft een terugkoppeling van activiteiten naar zorg- en begeleidingsspecialisten. Jouw toestemming is nodig om inhoudelijke informatie te mogen delen met derden. Dit is in het kader van de Wet Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Voor groepen
Naast individuele begeleiding van studenten biedt het schoolmaatschappelijk werk ook trainingen op scholen, in kleine groepjes of voor de hele klas.

Meer informatie

Studie Info Punt

Waldorpstraat 41

2521 CA Den Haag

Tel. 088-6662000

stip@rocmondriaan.nl

Openingstijden

op werkdagen 8.00 - 17.00* of klik hier voor
actuele openingstijden