Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen (dus ook de externe) zijn er zowel voor medewerkers als voor studenten. Zij zijn er voor iedereen in onze organisatie. Mondriaan is erg blij met deze medewerkers, die graag voor anderen van betekenis willen zijn. Met een vertrouwenspersoon kun je spreken over ongewenst gedrag. De inhoud van de gesprek worden vertrouwelijk behandeld en worden in beginsel met niemand besproken.

De gedragingen die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn:

 • (Seksuele) intimidatie
 • Discriminatie
 • (Cyber) Pesten
 • Agressie en geweld
 • Integriteitsschending

Wat kan je van de vertrouwenspersoon verwachten? Deze:

 • neemt jouw verhaal serieus;
 • is integer;
 • gaat zorgvuldig met de informatie om;
 • informeert je over de wegen die openstaan (waaronder bemiddeling);
 • steunt je bij het zoeken naar een oplossing.

Een vertrouwenspersoon kan altijd rechtstreeks benaderd worden, je hebt daar geen toestemming voor nodig van je leidinggevende en die hoef je ook niet te informeren.

Er kan dan vervolgens een intakegesprek worden gehouden. Het is bij een melding niet altijd duidelijk of de melding thuishoort bij de vertrouwenspersoon. Indien het niet tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon behoort, wordt melder verwezen naar de juiste persoon in of buiten de organisatie.

Onze vertrouwenspersonen zijn geregistreerd als erkend vertrouwenspersoon in het beroepsregister LVVV.nl.

In beginsel maak je gebruik van een intern vertrouwenspersoon binnen Mondriaan. Deze kan je persoonlijk benaderen via telefoon of email. Zij zijn allemaal onafhankelijk en ook als zodanig gepositioneerd. Als vertrouwenspersoon kan een keuze gemaakt worden uit onderstaande vijf collega’s:

 • Linda Bosch: l.bosch@rocmondriaan.nl
  06 38 68 68 71
 • Ruth Schov: r.schov@rocmondriaan.nl
  06 25 74 83 24
 • Barry van Straten: b.van.straten@rocmondriaan.nl
  06 34 52 03 06
 • Trudi Heerkens (tot 1 augustus 2024): g.heerkens@rocmondriaan.nl
  06 18 60 92 58
 • Nelke Henkelman: e.henkelman@rocmondriaan.nl
  06 11 04 61 59

Heb je vragen of opmerkingen over vertrouwenspersonen, die inhoudelijk niet over een kwestie gaan zoals hierboven beschreven, dan kan je contact opnemen met Jordy Kaptein, dat kan ook door te bellen naar 06 81 14 18 10.

Als er een noodzakelijke reden is waarom je liever praat met een externe vertrouwenspersoon, dan kun je contact opnemen met Herman van der Wind, werkzaam bij bureau Bezemer en Schubad op 06 12 26 50 99. De reden waarom je kiest voor de externe vertrouwenspersoon in plaats van een interne, zal dan met jou worden besproken.