Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Uw zoon of dochter zoekt een goede vervolgopleiding
Als uw zoon of dochter het voortgezet onderwijs gaat afronden, staat u voor de vraag wat een goede vervolgopleiding is.
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met zijn vele opleidingsmogelijkheden is in veel gevallen een goede keus.
Een mbo-vakopleiding biedt kans op een mooi beroep en mogelijkheden om door te stromen naar een opleiding op een hoger niveau. Ook voor leerlingen zonder afgeronde vooropleiding zijn er diverse opleidingsmogelijkheden. Voor wie het nodig heeft is er extra zorg en begeleiding.

Het is belangrijk dat een opleiding goed past bij uw zoon of dochter. Op onze Open Dag, Info Avond of Mondriaan Markten kunt u al uw vragen stellen. Ook krijgt u daar een beter idee bij hoe een school er binnen Mondriaan uit ziet en waar de lessen worden gegeven. Want Mondriaan is eigenlijk een verzameling van bijna dertig kleinere scholen. Over veel onderwerpen kunt u op deze site al informatie vinden. Zoals over de verschillende opleidingen, de kosten, stage lopen, proefstuderen en aanmelden.
U kunt ook altijd contact opnemen met ons Studie Info Punt waar u terecht kunt voor informatie, advies en allerlei testen zoals een beroepskeuzetest. Meer informatie op website MBO-stad

Van veel opleidingen is bij ons bekend wat de kansen zijn op de arbeidsmarkt. De mentor of decaan van de school waar uw zoon of dochter nu zit, kan u daar meer over vertellen.

Uw zoon of dochter is al student bij Mondriaan
Betrokken ouders maken een betere school. Daar zijn we van overtuigd. Ons uitgangspunt is dan ook dat ouders en school tijdens de opleiding met elkaar samenwerken, wanneer het goed gaat en ook wanneer het niet goed gaat.

Wat kunt u van ons verwachten?
Uiteraard goed onderwijs en goede begeleiding. Ook mag u verwachten dat wij u goed informeren over ontwikkelingen binnen de school en over de studieresultaten of verzuim van uw zoon of dochter. Ook mag u van de school verwachten dat we goed bereikbaar zijn voor uw vragen, opmerkingen of klacht.
Via opleidingen kunt u de school vinden waar uw zoon of dochter staat ingeschreven, inclusief adres en telefoonnummer.

Wat verwachten wij van u?
Probeer uw zoon of dochter uitgerust, verzorgd en op tijd naar school te laten gaan en laat hem of haar deelnemen aan alle schoolactiviteiten. Wees aanwezig bij activiteiten die de school organiseert voor ouders en zorg dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen. Dat kan door brieven en andere stukken van de school goed te lezen. Informeer ons als er het niet goed gaat met uw zoon of dochter, voorkom ongeoorloofd verzuim en laat het ons weten wanneer uw zoon of dochter met een goede reden niet aanwezig is.

De verschillende scholen organiseren informatiebijeenkomsten voor ouders bij de start van het schooljaar en tafeltjesavonden om met u de resultaten van uw zoon of dochter te bespreken. Een aantal scholen heeft een ouderklankbordgroep ingesteld waar ouders kunnen meedenken over ontwikkelingen binnen de school. Heeft u interesse om deel te nemen aan een dergelijke klankbordgroep? Neem dan contact op met de school van uw kind.