Taal op de werkvloer - Den Haag

Taal op de werkvloer - Den Haag

De cursus start het hele jaar door bij voldoende aanmeldingen.

Wij bieden de cursus Taal op de werkvloer aan voor uw personeel. Werken er in uw bedrijf mensen die:

 • wonen of werken in Den Haag;
 • niet inburgeringsplichtig zijn
 • moeite hebben met lezen en schrijven
 • moeite hebben met rekenen of de computer
 • hierdoor op hun werk tegen problemen aanlopen
 • aanspreekbaar zijn in het Nederlands?

Dan bieden wij een cursus op maat aan van tenminste 12 weken.

Leerdoelen kunnen zijn:

 • een gebruiksaanwijzing of veiligheidsvoorschrift lezen
 • roosters of tabellen leren lezen
 • werkformulieren invullen
 • een memo schrijven voor een collega
 • een e-mail lezen en beantwoorden
 • correct communiceren met collega's of klanten.

De cursusduur wordt in onderling overleg vastgesteld en mede gebaseerd op uw wensen als werkgever.

Op de Waldorpstraat 120 beschikken we over (computer-) lokalen en andere faciliteiten. In overleg is een cursus op de locatie van het bedrijf/instelling ook mogelijk.

Na een intaketoets en een gesprek met uw werknemers, stellen wij een programma samen dat past bij het niveau van de deelnemers. We maken gebruik van materiaal van de werkvloer. De cursus kan starten als er minimaal 10 deelnemers zijn.

Praktische informatie

Hoe meld ik me aan?

Alleen bedrijven en instellingen kunnen zich aanmelden voor een cursus, individuele cursisten kunnen zich niet voor deze cursus aanmelden.

Bel voor meer informatie of een persoonlijk gesprek met Jeske de Bekker (088 666 1262) of met Monique van de Water (06-38825587).

Wat zijn de kosten van de opleiding?

De kosten voor een cursus bedragen 30 euro per cursist per kalenderjaar.

Informatie per locatie

Taal+ school Waldorpstraat 120

basis
divers
continu
dag en avond

Hier kun je deze opleiding volgen

Waldorpstraat 120

Bekijk deze locatie

Contact

Contactpersoon voor meer informatie, aanmelding of een persoonlijk gesprek:

Jeske de Bekker; j.de.bekker@rocmondriaan.nl

Tel. 088 - 666 1262

Monique van de Water

06-38825587

Ook in deze Coronatijd gaan onze lessen gewoon door: digitaal of op locatie.

Op zoek naar een specifieke opleiding?