Wat leer je bij de opleiding

Juridisch-administratief dienstverlener

Als juridisch-administratief dienstverlener ben je tijdens frontoffice werkzaamheden bezig met informatie verstrekken en advies geven.

Als juridisch-administratief dienstverlener verricht je ondersteunende administratieve werkzaamheden op juridisch gebied in overheids-, profit- en non-profitorganisaties.

Je hebt veel contact met cliënten. Het geven van voorlichting en informatie op juridisch gebied behoort zeker tot jouw werkzaamheden. Je zult ook administratieve taken verrichten, zoals het (schriftelijk) vastleggen van afspraken, het aanleggen en bijhouden van dossiers, het organiseren van bijeenkomsten en het bijhouden van het archief.

Belangrijk is dat je geïnteresseerd bent in wet- en regelgeving en de toepassing daarvan in allerlei situaties. Je hebt klantgerichte en communicatieve vaardigheden ontwikkeld, zowel schriftelijk als mondeling. Vanzelfsprekend behoort kennis op allerlei juridische terreinen tot jouw competenties. De opleiding tot juridisch-administratief medewerker biedt volop toekomstmogelijkheden.

Als juridisch-administratief dienstverlener kun je werken in verschillende richtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Binnen je bevoegdheden als juridisch-administratief dienstverlener voer je de ondersteunende werkzaamheden zelfstandig dan wel in teamverband uit. In het openbaar bestuur en met name in de sociale zekerheid is de beslissingsbevoegdheid van de medewerker voor complexe zaken in het algemeen (redelijk) beperkt. De regiefunctie is voorbehouden aan medewerkers werkzaam op HBO(+) niveau.

Onder invloed van diverse ontwikkelingen zijn bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid voortdurend aan veranderingen onderhevig. Daarom is het continu bijhouden van benodigde kennis en vaardigheden noodzakelijk in je functie al juridisch-administratief dienstverlener.

Als juridisch-administratief dienstverlener ben je verantwoordelijk voor je eigen takenpakket. Je voert een deel van de juridisch-administratieve taken zelfstandig uit. Je ondersteunt de leidinggevende en/of de afdeling en je hebt in het algemeen geen regierol.

Wat leer je:

 • Bijhouden van dossiers
 • Verzorgen van de correspondentie
 • Opstellen van (juridische) documenten
 • Nederlands goed te beheersen in woord en geschrift
 • Het beheren en beoordelen van dossiers
 • Het toepassen van wetten en regels
 • Het opstellen van documenten
 • Het voeren van klantgesprekken

Wil je deze opleiding volgen? Starten in februari kan nog! Wil je je inschrijven voor volgend schooljaar? Vanaf augustus 2022 gaat deze opleiding over in de nieuwe opleiding Legal, Insurance & HR Services Specialist.


Waar kun je werken?

De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van:

 • [openbaar bestuur][1]: bijvoorbeeld Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, kadaster, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen;
 • [sociale zekerheid][2]: bijvoorbeeld afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers;
 • [zakelijke dienstverlening][3]: rechtsdienstverlening, bijvoorbeeld ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamer van Koophandel, rechtbank, OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
2,5-3 jaar

aug, febr
bbl & bol & 20+

Wij bieden deze opleiding aan in bol, bbl en bol 20+. De opleiding in de bol variant start jaarlijks in augustus en duurt 3 jaar. De bbl en de bol20+ variant start jaarlijks in augustus en februari en duurt 2,5 jaar.

Contact


Heb je vragen?

Kom dan naar één van onze Open Dagen, of neem direct contact met ons op via: 088-666 2526 of ej.apl@rocmondriaan.nl


Wist je dat...

Onze opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener de beste binnen de regio Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland is? (Bron: Keuzegids mbo 2020)

Module locaties anchor

Praktische informatie


Vooropleiding

Voor bol tot 20 jaar:

 • vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de economische sector; indien andere sector, dan wiskunde of economie en tweede moderne vreemde taal verplicht in het pakket
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • een positief advies van decaan of mentor
 • doorlopen van een intaketraject

Voor bbl en bol20+:

 • vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de economische sector; indien andere sector, dan wiskunde of economie en tweede moderne vreemde taal verplicht in het pakket
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • je bent twintig jaar of ouder
 • je hebt betaald werk voor 24 uur per week of een stageplaats van minimaal 20 en maximaal 24 uur per week
 • je werk is relevant voor de gekozen uitstroomrichting van Juridisch medewerker
 • je krijgt een intaketest, gevolgd door een sollicitatiegesprek met de toelatingscommissie

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Vanwege corona krijg je voor het schooljaar 2021-2022 eenmalig 50% korting op het lesgeld en cursusgeld. Voor een bol-opleiding bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het lesgeld € 608,00 in plaats van €1.216,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO. Voor een bbl-opleiding niveau 4 bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het cursusgeld € 306,00 in plaats van €612,00.

Bijkomende kosten:
Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor boeken, excursies en andere activiteiten. Deze bedragen verschillen per jaar en komen op ongeveer € 600,00 voor de hele opleiding.

juradm dienst

juradm dienst 20plus

Intake

Als je je aanmeldt voor een bol opleiding kom je voordat je een (individueel) studiekeuze adviesgesprek hebt, eerst een keer bij ons proefstuderen. Je volgt dan een theorie- en een praktijkles. Vervolgens maak je talentscan. Tijdens het (individueel) studiekeuze adviesgesprek bespreken we de uitkomsten.

Kies je voor een bbl of bol20+ traject dan stuur je allereerst een thuisopdracht in. Vervolgens word je voor een les Recht uitgenodigd. Hierna word je voor het (groeps)intakegesprek uitgenodigd. De nadruk van het gesprek ligt op je stage/leerwerkplek. Na afloop maak je een instaptoets Nederlands.

Eigenschappen

 • Je kan goed met mensen omgaan
 • Je vindt het leuk om met regels te werken
 • Je werkt graag met computersystemen
 • Je werkt heel nauwkeurig
 • Je bent goed in taal
 • Je kunt vertrouwelijke informatie voor je houden
 • Je houdt ervan dingen uit te zoeken
 • Je bent zelfstandig
 • Je vindt het niet eng om ontevreden klanten te woord te staan
 • Je kunt wel tegen een beetje stress.

Stage

Om stage te kunnen lopen tijdens je opleiding is het belangrijk om te weten dat bepaalde organisaties/bedrijven eisen dat je een Verklaring Omtrent Gedrag kunt overleggen.

Bij de bbl en bol20+ is het hebben van een leerwerkplek of stageplaats een voorwaarde om met de opleiding te kunnen beginnen; vanaf de eerste week start je met je leerwerkplek/stage. Je hebt ofwel zelf een BBL leerwerkplek, of je gaat zelf op zoek naar een stageplaats. School kan je hier vervolgens wel ondersteuning voor bieden.

Vrijstelling

Soms is het mogelijk vrijstelling van onderwijstijd te krijgen. Dat hangt af van je werkervaring, diploma’s of eerder gevolgde opleidingen en cursussen.

Varianten

Kies je voor een bol-opleiding, dan ga je vijf dagen per week naar school voor je theorie en je praktijk. Je beroepspraktijkvorming doe je in de vorm van een stage bij een bedrijf.

Ben je twintig jaar of ouder en kies je voor bol 20+, dan start je de opleiding meteen op school én op stage. Je zoekt in eerste instantie zelf naar een stageplaats bij een erkend leerbedrijf. Naast je stage, ga je twee dagen in de week naar school. Je leert dus in de praktijk. De theorie krijg je op school en die staat heel dicht tegen de praktijk aan.

Als juridisch-administratief dienstverlener ben je tijdens frontoffice werkzaamheden bezig met informatie verstrekken en advies geven.

Als juridisch-administratief dienstverlener verricht je ondersteunende administratieve werkzaamheden op juridisch gebied in overheids-, profit- en non-profitorganisaties.

Je hebt veel contact met cliënten. Het geven van voorlichting en informatie op juridisch gebied behoort zeker tot jouw werkzaamheden. Je zult ook administratieve taken verrichten, zoals het (schriftelijk) vastleggen van afspraken, het aanleggen en bijhouden van dossiers, het organiseren van bijeenkomsten en het bijhouden van het archief.

Belangrijk is dat je geïnteresseerd bent in wet- en regelgeving en de toepassing daarvan in allerlei situaties. Je hebt klantgerichte en communicatieve vaardigheden ontwikkeld, zowel schriftelijk als mondeling. Vanzelfsprekend behoort kennis op allerlei juridische terreinen tot jouw competenties. De opleiding tot juridisch-administratief medewerker biedt volop toekomstmogelijkheden.

Als juridisch-administratief dienstverlener kun je werken in verschillende richtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Binnen je bevoegdheden als juridisch-administratief dienstverlener voer je de ondersteunende werkzaamheden zelfstandig dan wel in teamverband uit. In het openbaar bestuur en met name in de sociale zekerheid is de beslissingsbevoegdheid van de medewerker voor complexe zaken in het algemeen (redelijk) beperkt. De regiefunctie is voorbehouden aan medewerkers werkzaam op HBO(+) niveau.

Onder invloed van diverse ontwikkelingen zijn bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid voortdurend aan veranderingen onderhevig. Daarom is het continu bijhouden van benodigde kennis en vaardigheden noodzakelijk in je functie al juridisch-administratief dienstverlener.

Als juridisch-administratief dienstverlener ben je verantwoordelijk voor je eigen takenpakket. Je voert een deel van de juridisch-administratieve taken zelfstandig uit. Je ondersteunt de leidinggevende en/of de afdeling en je hebt in het algemeen geen regierol.

Wat leer je:

 • Bijhouden van dossiers
 • Verzorgen van de correspondentie
 • Opstellen van (juridische) documenten
 • Nederlands goed te beheersen in woord en geschrift
 • Het beheren en beoordelen van dossiers
 • Het toepassen van wetten en regels
 • Het opstellen van documenten
 • Het voeren van klantgesprekken

Wil je deze opleiding volgen? Starten in februari kan nog! Wil je je inschrijven voor volgend schooljaar? Vanaf augustus 2022 gaat deze opleiding over in de nieuwe opleiding Legal, Insurance & HR Services Specialist.


Waar kun je werken?

De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van:

 • [openbaar bestuur][1]: bijvoorbeeld Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, kadaster, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen;
 • [sociale zekerheid][2]: bijvoorbeeld afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers;
 • [zakelijke dienstverlening][3]: rechtsdienstverlening, bijvoorbeeld ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamer van Koophandel, rechtbank, OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
2,5-3 jaar

aug, febr
bbl & bol & 20+

Wij bieden deze opleiding aan in bol, bbl en bol 20+. De opleiding in de bol variant start jaarlijks in augustus en duurt 3 jaar. De bbl en de bol20+ variant start jaarlijks in augustus en februari en duurt 2,5 jaar.

Contact


Heb je vragen?

Kom dan naar één van onze Open Dagen, of neem direct contact met ons op via: 088-666 2526 of ej.apl@rocmondriaan.nl

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Verder studeren?


Je bent toelaatbaar tot (in principe) alle hbo-opleidingen. De opleiding hbo Recht sluit het beste aan bij deze opleiding. Voor Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening zijn er ook particuliere opleidingen als Notarieel medewerker en Deurwaardersklerk.

Op zoek naar een specifieke opleiding?