Alumnus School voor Bouw en Infra

Alumnus School voor Bouw en Infra

“Eerlijk gezegd ben ik geen echte student, ik heb last van dyslexie en ik ben veel liever met mijn werk bezig dan dat ik in de schoolbankjes zit. Ik heb Bouw infra niveau 2 gedaan als bol-opleiding. Achteraf had ik beter voor bbl kunnen kiezen, stage lopen pakte voor mij ook veel beter uit. Tekenen is altijd mijn grote hobby geweest en daar heb ik nu mijn werk van kunnen maken. Veel mensen beseffen het niet, maar er komt echt heel wat kijken bij het maken van een straat. Er is een trottoir, er is afvoer nodig, er zijn verschillende wegonderdelen. Bij infra leer je eigenlijk de architectuur van de straat.” Wesley (26) is alumnus van de School voor Bouw en Infra.

“Ik werk bij Debuco, dat is een bedrijf dat in de weg- en waterbouw actief is. We maken de ontwerpen en zien er op toe dat de aannemers het allemaal goed uitvoeren. Een jongen uit mijn klas werkte daar al, en die vertelde me dat ik er wel kon solliciteren want ze zochten nog iemand die graag tekent en dat ook goed kan. Die jongen is nog steeds mijn collega. Mijn eerste project was een duikerbrug die bij de Uithofslaan moest komen, of ik die maar even wilde ontwerpen. Maar ik ben er enthousiast mee aan de slag gegaan en het was meteen een mooi eerste project.

Eigenlijk zou ik iedereen aan willen raden om niveau 4 te gaan doen, als je die mogelijkheid hebt. Je hebt betere toekomstperspectieven en het is ook beter voor je gezondheid, want je doet niet het fysiek zware werk. Bovendien liggen de salarissen in de beroepen die je met niveau 4 kunt doen hoger. Ik ken best wat mensen die in het weekend bij moeten klussen om een redelijk inkomen te hebben en dan komt het dus voor dat je vaak zeven dagen per week werkt, niet echt een ideale situatie dus.

Ik vond het wel een lastige tijd op school. Ik had de pech dat sommige goede docenten in de tijd dat ik op school zat langdurig ziek waren of ergens anders werkten, en in het eerste jaar paste ik niet zo goed bij de rest van klas. Maar goed, je hebt het papiertje nodig dus ik moest wel. Verder doorleren op hbo-niveau zie ik niet zo zitten, ik zou niet meer de klas in willen. Ik heb gelezen over iets in het hbo dat wel op bbl lijkt, dat is “werken en leren”, maar ik ben wat mijn studieloopbaan betreft nu tevreden. En het houdt ook wel een keer op. Waar ik nu werk, leer ik ook heel veel, bijna iedere dag wel weer iets.”

Bedenk tijdens je studie goed of je wil uitvoeren of aansturen.

De tip van Wesley