Maatschappelijk dienstverlener

Maatschappelijk dienstverlener

Ik loop al een half jaar stage bij een locatie van Stichting Anton Constandse. Hier wordt er voor mensen gezorgd die zowel psychische problemen hebben als een drugsverslaving. Dit is een zogenaamde ‘natte’ locatie. Dat betekent dat drugsgebruik, op de eigen kamer, toegestaan is. Op een ‘droge’ locatie heb ik ook stage gelopen en daar mag dat niet, die zijn namelijk sterk gericht op terugkeer in de maatschappij. Hier proberen we om in ieder geval structuur in het leven van de mensen te brengen. Zelf eten koken is verplicht en er is voor iedereen dagbesteding, dat bestaat onder andere uit vrijwilligerswerk zoals honden uitlaten of meewerken op een manege. Juliette (19) is derdejaars studente Maatschappelijk dienstverlener.

Spoor 22

Spoor 22 is een project waarin het mbo, het hbo en het werkveld samenwerken om beter op elkaar aan te sluiten. Ik merk dat ook nu ik hier stage loop. Dankzij Spoor 22 is er goed contact tussen instellingen en scholen en ze kijken samen naar hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk. We krijgen regelmatig gastlessen van mensen die voor bepaalde instellingen werken en dat geeft een goede toevoeging aan het lespakket. We hebben gastlessen gehad over beleid, medische zaken, inzet van vrijwilligers en over vooroordelen. Daar leer je heel veel van!

Trots

Het hbo is ook betrokken bij Spoor 22 en daardoor hebben we een keuzevak dat hbo heet. Daar leer je hoe het er op het hbo aan toe gaat zodat die overstap soepeler verloopt. Ik denk er al over om daarmee door te gaandoor te studeren, maar ben er nog niet helemaal uit of ik dat ook ga doen.

Dit werk kan natuurlijk ook zwaar zijn. Ik heb bijvoorbeeld al eens meegemaakt dat een cliënt waar ik een goede band mee had overleed. Er zijn ook duidelijke regels, zo wordt agressief gedrag niet gedoogd. Als je dit werk doet, moet je wel iets willen betekenen voor de mensen om je heen. We hadden hier ooit een cliënt die nooit de deur uit durfde te gaan. Ik ben toen met haar het gesprek aangegaan en kwam erachter dat ze heel erg van schilderen hield. Zo zijn we toch samen op stap gegaan om buiten ergens te schilderen. Dat zijn dingen waar ik trots op ben en wat dit werk mooi maakt.

Oordeel niet te snel over anderen. Veel mensen hier hebben echt een hart van goud al komt dat door de drugs niet altijd zo naar buiten.

De tip van Juliette