Verzorgende IG / Individuele Gezondheidszorg.

Verzorgende IG / Individuele Gezondheidszorg.

“Op de basisschool had ik wat moeite met rekenen en taal en daarom kwam ik op een praktijkschool terecht. Dat vond ik niet zo leuk, maar op die school kon ik een entreeopleiding doen en daarna kon ik meteen door naar de opleiding Dienstverlening op niveau 2. Vaak geloven mensen niet dat ik van de praktijkschool kom, want ik heb niveau 2 in een versneld traject gedaan en had al na anderhalf jaar mijn diploma. Toen ik een jaar bezig was vroeg mijn docent of ik dat versnelde traject wilde doen. Daar heb ik wel over getwijfeld maar ik heb het toch gedaan. Gelukkig kreeg ik veel steun van mijn docent en van mijn ouders.” Danica (20) volgt de opleiding Verzorgende Interne Geneeskunde / MZ in een bbl-traject.

Leren in de praktijk

“Met rekenen heb ik wel wat moeite en ik moest natuurlijk ook de rekentoets maken. Ik zag daar wel erg tegenop hoor! Maar dankzij de bijlessen waar ik elke week heenging heb ik de rekentoets toch gehaald, dat was echt een opluchting. Nu doe ik Verzorgende IG, dat is een niveau 3 opleiding, in een bbl-traject. Dat past prima bij mij, ik leer namelijk veel liever in de praktijk. Ik werk voor Pieter van Foreest in een verzorgingstehuis in Nootdorp en heb het prima naar mijn zin. Alleen in de ochtend is het vaak erg druk en dan vind ik het wel eens jammer dat ik niet wat meer aandacht aan de mensen kan geven. Je kan dan niet lang bij iemand op de kamer blijven om even samen koffie te drinken of een praatje te maken. Gelukkig is er later op de dag vaak wat meer ruimte.

Met je vak bezig zijn

Als ik niveau 3 gehaald heb, dan wil ik graag verder met niveau 4, namelijk de opleiding Verpleegkundige. Uiteindelijk zou ik toch liever in een ziekenhuis willen werken. In een ziekenhuis ben je meer met je vak bezig, dus echt met de medische handelingen waar je voor geleerd hebt. In een verzorgingshuis bestaat je werk ook voor een groot deel uit rondleidingen en gesprekken met familieleden van cliënten. Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar ik ben liever met de zorg voor de cliënten bezig.”

Als je een belangrijke keus moet maken, kies dan vanuit je hart.

De tip van Danica