Schoolambassadeur School voor Zorg en Welzijn Den Haag 2022

Schoolambassadeur School voor Zorg en Welzijn Den Haag 2022

“Ik speel al tien jaar dwarsfluit, dat is mijn hoofdinstrument en ik speel daarnaast ook gitaar, drums en piano. Muziek speelt dus een grote rol in mijn leven en ik gebruik het ook vaak op mijn stage als ik voor een groep met kinderen sta. Ik doe namelijk de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang op niveau 3 en dat combineer ik heel graag met muziek maken want muziek is belangrijk voor de emotionele ontwikkeling van kinderen.” Atalia (18) is ambassadeur van de School voor Zorg en Welzijn Den Haag.

Kinderen van alle leeftijden

“De kinderen op mijn stageplek reageren ook heel leuk op muziek. Voor de groep speel ik themaliedjes als het bijvoorbeeld bijna sinterklaas of kerstmis is. Ik ben nu bezig met mijn tweede stage en die is bij Partou, dat is kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ik werk met kinderen van alle leeftijden, van 0 tot 12 jaar. Het maakt me niet uit met welke kinderen ik werk, ik heb geen voorkeur voor een bepaalde leeftijd. De variatie vind ik juist leuk, op deze stageplek heb ik het dus prima naar mijn zin.”

Moeilijke tijd

“Mijn eerste stage vond ik echter wel zwaar. Ik moest meteen drie dagen per week werken in plaats van twee omdat we tijdens het eerste jaar vanwege corona geen stage gelopen hebben. De coronaperiode is heel moeilijk voor ons geweest, studenten die deze opleiding doen zijn vaak heel sociaal voelend en daardoor is het moeilijk om online te werken. Als opdracht moest ik ooit een ouderavond online regelen en dat was echt lastig! Ik werk liever met mensen dan met computers, een gezellige sfeer vind ik ook heel belangrijk. Op school noemen ze me ook wel het clowntje van de klas, want ik probeer het vaak met mijn humor voor iedereen gezellig te maken.”

Mijn droom

“Hierna wil ik niveau 4 gaan doen en uiteindelijk is het mijn droom om kinderrechter te worden. Ik wil een stem geven aan de kinderen. Ook voor jongeren wil ik het graag opnemen. Neem bijvoorbeeld het lesgeld dat je betaalt voor een mbo-opleiding. Dat vind ik behoorlijk veel. Gelukkig gaan de studiebeurzen nu weer omhoog en dat vind ik een goede eerste stap.”

Spring niet zomaar in een diep gat, bereid je voor op het maken van je studiekeuze.

De tip van Atalia