Veiligheid en integriteit: een veilige organisatie

Veiligheid en integriteit: een veilige organisatie

ROC Mondriaan heeft een gedragslijn voor het waarborgen van integriteit en veiligheid.

GSA op iedere school

We willen in 2022 een GSA starten op iedere school. Een GSA is een netwerk van studenten en docenten die diversiteit en inclusie belangrijk vinden. Zij vragen binnen hun school aandacht voor acceptatie en veiligheid van LHBTQI++ personen. Maar niet alleen van hen. Een veilige inclusieve school voor iedereen. Dat is wat we willen bereiken.

Wil jij mee helpen om een GSA op jouw school vorm te geven. Stuur dan een mail naar meldpunt-iva@rocmondriaan.nl

Meer informatie over GSA’s: Home - GSA Netwerk GSA Netwerk

Meldpunt

Omdat een veilige omgeving voor studenten, docenten en overig personeel een eerste voorwaarde is, heeft Mondriaan

Meldpunt integriteit, veiligheid en agressie ingesteld. Mail naar
meldpunt-iva@rocmondriaan.nl

Iedereen bij Mondriaan kan hier advies en ondersteuning krijgen over maatregelen en gedragsregels op het gebied van veiligheid.

Je kunt hier ook melding doen van een onveilige situatie of misstand binnen Mondriaan. Mondriaan gaat zorgvuldig om met deze meldingen en informatie.
Neem contact op met Vertrouwenspersoon

Integriteit en goed gedrag

Mondriaan streeft ernaar een integere instelling te zijn, die recht doet aan de mensen en instanties waarmee en waarvoor zij werkt. Behalve onze studenten en personeelsleden zijn dat ook externe instanties zoals bedrijven, instellingen, burgers, ouders, het ministerie van OC&W en de MBO Raad.

Mondriaan hecht aan goed gedrag van onze studenten en medewerkers in en buiten school. Zo nodig gaan wij hierover het gesprek aan.

Meer informatie staat bij codes en reglementen van ROC Mondriaan.

Veiligheid is een recht, integriteit is een must.

Anoniem