Onderwijs samen aan de slag in Delft-West

1 juni 2023

Met een subsidie van 500.000 euro vanuit het landelijke netwerk "City Deal Kennis Maken" gaat de TU Delft met ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool, Inholland en de gemeente Delft werken aan de vraagstukken van Delft-West. De Delftse toekenning werd onlangs samen met elf andere aangekondigd door minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met de subsidie kan het netwerk van docenten bij de instellingen en maatschappelijke partners in de wijk worden bestendigd en een kennismakelaar worden aangesteld die dit bijeen brengt en de vraagstukken naar boven haalt.

Vraagstukken Delft-West

Vanuit het gehonoreerde project “Denken en doen in co-creatie: Delftse vraagstukken in het MBO, HBO en WO” gaan de komende drie jaar studenten en docenten aan de slag met samenwerkingspartners en authentieke vraagstukken in Delft-West. De vraagstukken op o.a. het gebied van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid worden in kaart gebracht met zoveel mogelijk partijen in de wijken zelf. Een aan te stellen kennismakelaar en een ondersteunend netwerk zorgen voor de verbinding van vraagstukken met vakken en projecten. Studenten werken straks op gelijkwaardige basis via co-creatie samen. Het is voor veel studenten vaak de eerste keer dat ze op deze manier werken, buiten hun eigen bubbels zoals het echte leven, wat meer en meer een cruciale vaardigheid wordt.

De City Deal Kennis Maken

De City Deal Kennis Maken (CDKM) wil door een betere samenwerking van stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Dit door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig te betrekken. De stad is een geweldige leeromgeving waarin gemeente, maatschappelijke organisaties, inwoners en de kennisinstellingen nog beter gebruik kunnen leren maken van elkaars kennis en expertise. Door mee te werken aan locatie-specifieke vraagstukken leren studenten samen te werken met heel diverse lokale partners en laten ze tegelijkertijd hun meerwaarde zien voor de maatschappij.

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de CDKM gestart samen met Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, het Netwerk Kennissteden en Kences. Er zijn inmiddels 20 deelnemende steden in Nederland.

Neem voor meer informatie contact op met Pieke Hoekstra of Saskia Postema.

Meer nieuws lezen

Mondriaan actief in Week van Lezen en Schrijven

26 september 2023: Pluimen uitgereikt door wethouder Lees verder

Caribische ministers bezoeken Techniek Innovatie Huis

18 september 2023: Voorbeelden bekijken van innovatief en effectief onderwijs Lees verder
Bekijk meer nieuwsberichten