Opschaling Extra Strong ontvangt RIF-subsidie

2 november 2023

Opschaling Extra Strong ontvangt RIF-subsidie voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft afgelopen week de tweede aanvraagronde van 2023 afgerond. Het fonds stelt € 8,5 miljoen beschikbaar voor negen projecten die de samenwerking tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio versterken. Ook de aanvraag voor Opschaling Extra Strong is gehonoreerd. De toegekende subsidie is bestemd om de bestaande publiek-private samenwerking op te schalen en uit te breiden.

Minister Dijkgraaf: "Deze projecten geven mbo-studenten de kans om tijdens hun opleiding met de nieuwste technologieën en innovaties te werken. Die kennis en ervaring is hard nodig in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen."

Opschaling Extra Strong

Om de juiste zorg, op de juiste plek en door de juiste mensen te kunnen blijven bieden hebben we goed opgeleide mensen nodig die zich blijvend verbinden aan de sector. Het is dus van groot belang dat er voldoende instroom is en dat de mensen die een opleiding in zorg en welzijn kiezen, een warme landing en goede begeleiding krijgen. Extra Strong heeft veel veranderingen in gang gezet en een goede basis voor samenwerking gerealiseerd. De oprichting van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is één van de tastbare opbrengsten van Extra Strong en vormt een stevige brug naar de opschaling in 4 programmalijnen. We zetten steeds in op de positieve en waarderende benadering en hebben oog voor elkaar.

Programmalijn 1; vergroten van de (zij)instroom

In vrijwel alle sectoren is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. De sector zorg en welzijn moet zich nog beter positioneren naar potentiële kandidaten. Werving, scholing en begeleiding zijn nodig binnen heel veel verschillende doelgroepen: jeugd, zij-instromers, doorstromers, nieuwkomers en arbeidsmigranten.

Programmalijn 2; vernieuwing onderwijsprogramma en begeleiding

Er is aantrekkelijk en innovatief onderwijs op school en in de praktijk nodig voor al die verschillende doelgroepen en opleidingen. We ontwikkelen gezamenlijk vernieuwend en innovatief onderwijsmateriaal met bijbehorende begeleidingsmodellen. We breiden de hybride leeromgevingen uit.

Programmalijn 3; versterken van docenten en (werk)begeleiders

Docenten en werkbegeleiders hebben andere competenties nodig in de hybride leeromgeving om diverse studentengroepen optimaal te kunnen begeleiden. We organiseren leer- en ontwikkeltrajecten en zetten een masterleernetwerk op.

Programmalijn 4; versterken/verduurzamen van de regionale samenwerking in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)

We versterken de samenwerking door intensief en effectief samen te werken met als spin in het web het CIV.

Lees ook het persbericht van Minister Dijkgraaf.

Meer nieuws lezen

PvdA-fractie bezoekt Tinwerf

19 juni 2024: Raadsleden laten zich informeren en delen ervaringen Lees verder

Go for Africa - vijf persoonlijke verhalen

23 mei 2024: Alle vijf de avonturen hier te lezen Lees verder
Bekijk meer nieuwsberichten