Heel Den Haag Leest!

20 september 2022

In de regio Haaglanden moet lezen voor iedereen toegankelijk en vanzelfsprekend worden. Daartoe is het belangrijk om te werken aan leesplezier: want dat wat leuk is, doe je vaker en gaat je makkelijker af.

“Heel Den Haag Leest” is een platform voor elke inwoner, werknemer én werkgever in de regio Haaglanden die op zoek is naar inspiratie of verbinding voor leesplezier en leesmotivatie.

Wij creëren samenwerking tussen scholen (van voorschool tot en met hbo), bibliotheken en andere instellingen die mee kunnen werken aan leesvaardigheidsbevordering en leesmotivatie.
Want lezen moet je leren. Wie opgroeit in een taalarm gezin, waarin (voor)lezen niet gangbaar is en de stimulans om te praten en van gedachten te wisselen en te genieten van taal en lezen klein is, begint op achterstand.

De cijfers over de tekortschietende leesvaardigheid zijn alarmerend. In Den Haag was in 2021 maar liefst een kwart van de Hagenaars laaggeletterd en in sommige stadsdelen loopt dit percentage op tot vijftig procent, tegenover een landelijk gemiddelde van twaalf procent (Gemeente Den Haag, 2021).

Leesoffensief
Deze alarmerende signalen riepen om actie en samenwerking. Verschillende partners hebben zich verenigd in Heel Den Haag Leest en onderschrijven bijgevoegd manifest.
Het doel is de leesvaardigheid en de leesmotivatie van kinderen, jongeren en volwassenen in de regio Haaglanden te vergroten.

Partners uit het onderwijs, kinderopvang en welzijn zetten lezen binnen hun organisatie op de kaart en sluiten zich aan bij dit Leesoffensief. Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen zijn alle partners actief op zoek naar meer partners, die het manifest willen ondertekenen en lezen structureel onder de aandacht brengen. Daarmee sluiten zij zich aan bij de landelijke oproep tot een leesoffensief.

ROC Mondriaan als partner
ROC Mondriaan wil er als huisopleider van middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Haaglanden voor álle studenten en cursisten zijn, en hen opleiden voor het beroep, een vervolgstudie en voor deelname aan de maatschappij. In alles wat wij doen richten wij ons op het realiseren van waardevol en kwalitatief goed onderwijs, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Gelijke kansen ontstaan door onder meer het bevorderen van leesvaardigheid en leesplezier. ROC Mondriaan neemt hierin graag haar verantwoordelijkheid en zoekt bij voorkeur vruchtbare samenwerking met andere partners in de stad. Wij ondertekenen daarom graag het manifest en kunnen niet wachten het leesplezier en de leesmotivatie bij al onze studenten in Den Haag en het Westland verder te ontwikkelen, evenals in de rest van de stad.

Doen jullie ook mee?
Interesse om partner te worden of nog vragen?
Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@heeldenhaagleest.nl

De website www.heeldenhaagleest.nl is in ontwikkeling.
U kunt het manifest wel alvast lezen.

Meer nieuws lezen

Studenten over de grenzen

03 februari 2023: Verhalen over internationale ervaringen Lees verder

Staking in het streekvervoer

02 februari 2023: In de week van 6 t/m 10 februari Lees verder
Bekijk meer nieuwsberichten