Extra aandacht voor dyslexie

Extra aandacht voor dyslexie

Verklanking met ClaroRead

ROC Mondriaan wil dat teksten voor alle studenten (waaronder studenten met dyslexie) toegankelijk zijn, zodat zij optimaal van het geboden onderwijs kunnen profiteren en zo min mogelijk belemmerd worden door een leesprobleem. Iedere student bij ROC Mondriaan kan daarom gebruik maken van ClaroRead. ClaroRead is tekst-naar-spraaksoftware en leest alle tekst die op de computer staat voor. Het helpt bij het lezen, leren, maken en bestuderen van teksten. ClaroRead kent meerdere stemmen en talen (Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Frans).

Het programma is beschikbaar op alle computers in de school. Daarnaast kan iedere student het programma eenmalig kosteloos downloaden op een laptop of computer naar keuze. Zo is het programma niet alleen beschikbaar voor studenten met leesproblemen, maar ook voor studenten die door informatieverwerkingsproblemen moeite hebben met het opnemen van informatie uit tekst.

ClaroRead leest elke tekst voor, dit kunnen verslagen of studieboeken zijn. Om een boek te laten voorlezen moet het gescand worden. Studenten kunnen dit voor niet al te veel geld laten doen bij de copyshop van Canon bij ROC Mondriaan. Veel digitale schoolboeken zijn ook beschikbaar bij Dedicon, www.dedicon.nl.

Tijdens lessen, toetsen en examens mag ClaroRead niet zonder toestemming worden gebruikt. School en student maken hier samen afspraken over.

Meer informatie over ClaroRead is te vinden op https://www.claroread.nu/.