Doe Weer Mee! voor bedrijven

Doe Weer Mee! voor bedrijven

De wervingscampagne Doe Weer Mee richt zich op volwassenen die het lezen en schrijven van de Nederlandse taal en digitale vaardigheden onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in onze samenleving.

Vaak zijn het mensen die al lang in Nederland wonen en laag opgeleid zijn. Specifieke aandacht gaat naar de doelgroep NT1, Nederlands als eerste taal. Dit zijn volwassenen die van huis uit Nederlandstalig zijn en in Nederland de basisschool hebben gevolgd. Zij schamen zich vaak voor hun problemen met lezen en schrijven en zijn over het algemeen minder digitaal vaardig. Het bereiken van deze doelgroep is het lastigst.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met de basisvaardigheden van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit heeft grote invloed op iemands leven zoals; nadelige gevolgen voor de gezondheid, het vinden en behouden van betaald werk, de regie houden over eigen geldzaken.

Zijn er mensen in uw organisatie die baat hebben bij een laagdrempelige cursus? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een taalaanbod op maat, of wilt u laaggeletterden in uw organisatie kunnen herkennen? Neem voor meer informatie contact met ons op. doeweermee@rocmondriaan.nlWat we doen

Doe Weer Mee!

  • werft laaggeletterden en verwijst ze naar een cursus.

  • brengt laaggeletterdheid onder de aandacht en doorbreekt het taboe rondom laaggeletterdheid.

  • verzorgt voorlichting en trainingen ‘herkennen en doorverwijzen’ voor maatschappelijke partners en bedrijven.

  • benadert laaggeletterden persoonlijk met behulp van taalambassadeurs.

Taalambassadeurs

Doe Weer Mee! geeft voorlichtingen, trainingen en taaladvies met behulp van taalambassadeurs. Zij vertellen open en vaak op hartverwarmende wijze over hun eigen ervaringen. Ze helpen met het verspreiden van informatie en flyeren ook regelmatig.

Meer informatie?

Stuur een bericht naar doeweermee@rocmondriaan.nl of ga naar de Facebookpagina van Doe Weer Mee! voor het laatste nieuws.

Doe Weer Mee! is mogelijk door financiële ondersteuning van verschillende gemeenten te weten: Den Haag, Delft, Rijswijk, Westland en Midden Delfland. Onze werkterreinen vallen ook binnen deze gemeenten. Doe Weer Mee! is sinds 2004 actief in de regio Haaglanden.

Ambassadeur Anja

"Al kan je nog zoveel, als mindergeletterde mis je constant kansen."

Lees het verhaal van Anja