Medewerkster Infodesk

Medewerkster Infodesk

Mensen uit de hele maatschappij ontmoeten elkaar bij Mondriaan.

Ik werk nu twaalf jaar bij Mondriaan. Ik ben bij de opleiding Veiligheid begonnen als praktijkopleider, maar nu werk ik aan de Infodesk. Ik ben nu 61 jaar en heb het werk meer dan 35 jaar gedaan. Als praktijkopleider hield ik me veel bezig met het ondersteunen van stagiairs, daar lag toch mijn hart. De interactie met de jongeren heb ik altijd erg leuk gevonden. Zij leren van jou, maar andersom ook. Het leuke van een grote organisatie als Mondriaan is dat de werkzaamheden heel divers zijn.

De Ondernemingsraad

Acht jaar geleden heb ik een nieuwe stap gezet en ben ik gekozen tot lid van de Ondernemingsraad (OR). Vooral omdat ik me sterk wilde maken voor het niet-onderwijsgevende personeel. We hebben in de OR veel kunnen verbeteren, maar er zijn altijd nog dingen die beter kunnen. Binnen het onderwijs gaat het altijd over docenten, maar zonder de ondersteunende diensten kan je geen lesgeven. In de OR leer je heel veel over de organisatie. Bijvoorbeeld hoe en waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Je leert ook wat wettelijk kan en wat niet kan.

Midden in de organisatie

Mensen uit de hele maatschappij ontmoeten elkaar bij Mondriaan. Als beveiliger sta je midden in de organisatie en zie je veel van wat er allemaal gebeurt. Je moet op een sociale manier met elkaar kunnen omgaan. Het is op een school eigenlijk net als in de buitenwereld, er is sociale en fysieke veiligheid nodig. Wat je achter je eigen voordeur doet, moet je zelf weten. Maar op school en in het openbare leven is er geen discussie mogelijk. Daar gaan we met respect met elkaar om. Maar weet wel, als beveiliger ben je geen politieagent. Dat is niet je taak.

Diverse mogelijkheden

Zelf ben ik nooit echt carrièregericht geweest. Ik weet wel dat als je bij Mondriaan een vast contract hebt gekregen, er veel deuren voor je opengaan. Er zijn veel mogelijkheden voor opleidingen om door te groeien in je eigen of in een ander vakgebied. Je kan iets betekenen in breedste zin van het woord voor de ontwikkeling van jongvolwassenen: van Entree tot mbo 4. Er zijn diverse mogelijkheden iets extra te kunnen doen.