Projectleider

Projectleider

Met dit artikel start een reeks artikelen over de omvangrijke renovatie van de Meppelweg 339-431 in Den Haag. Medio 2021 is ROC Mondriaan een grootse renovatie gestart om het oude schoolgebouw aldaar om te toveren tot een eigentijds state-of-the art en multifunctionele locatie, geschikt voor onderwijs en nog veel meer. Het gebouw is inmiddels ‘de Meppel’ gaan heten en wordt per september 2022 in gebruik genomen. Zie ook www.demeppel.nl.

Meppelreeks

Het doel van de reeks is inzichtelijk maken wat er bij zo een omvangrijke operatie komt kijken. De ogen zijn vaak gericht op het onderwijs en dat is begrijpelijk want dat is onze core-business. Maar goed onderwijs is niet mogelijk zonder een gebouw dat erbij past. De mensen die hiervoor zorgdragen willen we in de ‘Meppelreeks’ in de spotlight zetten. Wie zijn er allemaal achter en voor de schermen bezig met deze nieuwe locatie?

Het gebouw

Het gebouw aan de Meppelweg is een rijksmonument. Het is begin 60-er jaren gebouwd voor de R.K. Technische School St. Paulus. Daarna hebben er ook andere organisaties in gezeten. Zoals het Haags Vakcollege, een kinderdagverblijf en er is in gerepeteerd door het Residentie Orkest.

De Meppel wordt dé locatie voor een aantal onderdelen van de Bijzondere voorzieningen. In het gebouw gaat de School voor Entreeopleidingen gehuisvest worden, maar ook de voorzieningen van BAS (Begeleiden, Advies en Schakeltrajecten) en MonCoach. Ook externe bedrijven en organisaties vinden een plek in de Meppel en gaan er met elkaar samenwerken. Ook moet het LLO (Leven Lang Ontwikkelen) op deze locatie concreet vorm en inhoud krijgen.

Er komen uitgebreide en moderne praktijkruimtes van horeca, dienstverlening en zorg, logistiek, wonen, bouw en installatietechniek. De Meppel wordt een centrum voor leren, ontwikkelen en ontmoeten voor studenten én de buurt!

Projectleider Vincent van Hagen

“Ik vind het leuk om de uitdaging aan te gaan”, zegt Vincent meteen, “om er voor te zorgen dat de docenten na de zomervakantie binnenkomen en zonder oponthoud en precies zoals zíj dat willen, hun lessen kunnen beginnen. Het meest spannende is nu of de instructiekeukens en de praktijkruimtes bijtijds klaar zijn, want daarvoor zijn we voor een deel ook afhankelijk van externe partijen.”

Vincent is de eerste projectleider Bouw die afkomstig is uit het Facilitair Bedrijf. Tegelijkertijd is hij ook nog hoofd facilitair van de Techniek campus Tinwerf. Hij bekleedt dus op dit moment een dubbelfunctie en dat is “best een beetje druk, maar het geeft me ook energie”, aldus Vincent. Voor de bouwkundige aspecten van de renovatie en verbouw werkt hij nauw samen met een extern bouwkundig adviseur van Alphaplan: “Ik heb in voorgaande jaren meegekeken met collega’s en veel van hen geleerd wat er allemaal bij komt kijken en het is echt gaaf dat ik dat nu in de praktijk kan brengen!”

Samen

Vincent legt verantwoording af aan de stuurgroep. Deze bestaat uit een lid van het College van Bestuur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en een financieel adviseur. De communicatie over De Meppel is in handen van een (extern) bureau Visueel dat afstemt met dienst Marketing & Communicatie van ROC Mondriaan. Om alles in goede banen te leiden en te zorgen dat alle aspecten van de renovatie goed aan bod komen en niets wordt vergeten, zijn er nog zes werkgroepen actief waarin alleen vakprofessionals op het onderwerp zitten. Vincent: “We doen het met elkaar en samen zorgen we dat De Meppel een prachtig gebouw wordt waar straks geweldig onderwijs kan worden gegeven.”

De zes werkgroepen zijn: Bouw, Facilitair, ICT, Veiligheid, Logistiek en Onderwijs. Iedere werkgroep heeft een werkgroepleider die geïnterviewd wordt voor de Meppelreeks die de komende weken te lezen is op deze website.