Stage Musical performer

Stage Musical performer

Stage of bpv (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van de mbo-opleidingen, want zo leren studenten in de praktijk te doen wat ze op school hebben geleerd. Voor bedrijven in deze branche is het aantrekkelijk om DAPA-studenten te plaatsen, zo krijgen ze invloed op de inhoud van de opleiding en nieuw jong talent op de planken.

Ook studenten van de opleidingen Musical performer van DAPA (Dutch Academy of Performing Arts) krijgen praktijkervaring via een stage. Dat kan bijvoorbeeld zijn als artiest bij een musical, maar vooral in de evenementenbranche.

Voor DAPA-studenten bestaan er verschillende soorten stages:

  • uitvoerende stages, waarbij zij als artiest onderdeel uitmaken van de cast, het ensemble of anderszins (bijv. ensembleplaatsen in musical Soldaat van Oranje);

  • educatieve stages waarin zij - afhankelijk van het leerjaar al dan niet ondersteund - creatieve lessen of workshops geven (bijv. gastlessen verzorgen op Haagse basisscholen);

  • makers-stages waarbij de studenten meewerken aan het ontwikkelen van verhalen, scènes en andere artistieke uitingen, welke zij al dan niet ook zelf uitvoeren (bijv. stages bij Ateliers van Theatergroep DOX).

Over stage

  • De studenten worden begeleid door een medewerker binnen het leerbedrijf.
  • Onze stagebegeleiders bezoeken het bedrijf tijdens de stageperiode; zij beoordelen samen met het bedrijf en in overleg met de stagiair of de stage succesvol is.
  • De stageperioden zijn afhankelijk van een eventuele productieperiode en worden in overleg met de stagecoördinator vastgesteld.
  • Het leerbedrijf is erkend.

Alleen stage bij erkende leerbedrijven

Studenten mogen uitsluitend stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Bent u geïnteresseerd in samenwerking met DAPA? Neem dan contact op met Rutger Bulsing, manager van het DAPA stagebureau:

DAPA regelt indien nodig de erkenning bij het SBB.

Bij DAPA leer je dans, zang en performance. Schitteren in de spotlights!

Charlotte, DAPA-studente.

De opleidingen en stage-informatie