Alumnus van de School voor Orde en Veiligheid

Alumnus van de School voor Orde en Veiligheid

“Het is eigenlijk altijd al een jongensdroom geweest om bij Defensie te gaan werken, de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VEVA) was een logische eerste stap. Daarna ging ik verder met de opleiding tot sergeant op de KMS, de Koninklijke Militaire School in Ermelo. Daar leer je moeilijke beslissingen nemen en situaties oplossen terwijl je met je voeten in de klei staat en dat is echt iets voor mij. Ik denk niet dat ik nog door ga op de KMA, daar leer je ook beslissingen nemen, maar dan meestal vanuit een meer comfortabele positie, dus zonder dat je met je voeten in de klei staat.” Alwin (26) is alumnus van de School voor Orde en Veiligheid.

Kennis delen

“Soms kom ik nog terug op de School voor Orde en Veiligheid om mee te helpen met lessen. Dit is in het kader van de tijdelijke tewerkstelling. Ik vertel tijdens de lessen over algemene militaire vaardigheden en help mee met de praktijklessen. Vooral over medische zaken kan ik veel kennis delen. Zoals bijvoorbeeld over het EHBO-protocol, hoe je gewonden verzorgt en medische handelingen verricht zoals het aanbrengen van een tourniquet. Een ander onderwerp is ammunition awareness, hier geef ik uitleg over het gevaar van bermbommen en mijnen en het verschil in aanpak.”

Toekomst bij Defensie

“De klassen waar ik les aan geef zijn verschillend en ik benader ze allemaal op een eigen manier. Ik heb nooit moeite gehad met het vasthouden van de aandacht van de studenten, dat komt ook omdat ik goed kijk naar hun interesses. Verder vind ik het zelf ook heel erg leuk om uitleg te geven. Nu geven we uiteraard geen les op school vanwege de corona-crisis maar daarna wil ik best wel weer meehelpen met het verzorgen van de lessen. Natuurlijk vind ik het interessant en leuk om te doen maar mijn toekomst ligt bij Defensie en ik wil daar graag groepscommandant worden. Je instrueert dan je groep, geeft leiding en neemt je verantwoordelijkheid. Eigenlijk komt het erop neer dat je dan zo ongeveer alles regelt.”

Als je Veva doet, dan laat “het echte werk” nog even op zich wachten, maar geef dan niet op. Je hebt de basis die je daar leert nodig.

De tip van Alwin