TSM wat wordt vergoed?

Welke leermiddelen worden vergoed vanuit Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM)?

 • boeken en licenties
 • kleding of schoenen die nodig zijn voor de opleiding
 • overige materialen en gereedschappen (indien deze niet door school in bruikleen worden aangeboden)
 • kosten van excursies die je verplicht moet bijwonen voor je opleiding (afhankelijk van het bedrag wordt hier een maximale vergoeding voor vastgesteld)
 • Indien een de student niet over een laptop beschikt en deze wordt door de school verplicht gesteld, dan is er een vergoeding in de vorm van een voucher t.w.v. € 500,- te verzilveren bij De Campusshop.
  Let op! TSM maakt geen geld over voor een laptop. De vergoeding komt alleen in de vorm van de voucher.
  De basisonderwijsmiddelen die noodzakelijk zijn voor examens worden gratis beschikbaar gesteld door de opleiding.
  Boeken en Leermiddelen blijven eigendom van TSM. Stop je eerder met de opleiding of wijzig je van opleiding? Dan dien je de leermiddelen weer in te leveren

Wat wordt er niet vergoed vanuit Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM)?

 • les- of cursusgeld
 • Reiskosten (Vraag tijdig je OV reisproduct bij DUO aan!)
 • Reizen of excursies die niet verplicht worden gesteld voor de opleiding

Wat is de uiterste inleverdatum voor een aanvraag?

Let op! Voor schooljaar 2022-2023 gelden de volgende sluitingsdata:

 • Instroom augustus 2022: de aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2022;
 • Instroom februari 2023: de aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2023.