TSM voor studenten van 18 jaar en ouder

Voorwaarden voor een 18plus aanvraag:

 • De student volgt een voltijd MBO-opleiding bij ROC Mondriaan (inclusief studenten met verblijfsdocument II tot en met V)
 • Het volledige inkomen van de student wordt meegenomen in het besluit van het mbo-studentenfonds.
 • Dit houdt in:
  • Studiefinanciering (DUO)
  • Zorgtoeslag
  • Inkomen bijbaan
  • Partnerinkomen (Bij de situatie samenwonen of huwelijk)

 • De student zal gebruik moeten maken van alle mogelijkheden die DUO biedt:
  • Basisbeurs
  • Aanvullende Beurs
  • Lening DUO
  • OV-reisproduct

Voor de aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • DUO overzicht studiefinanciering (basis + aanvullende beurs + lening)
 • Bankafschrift van de laatste maand van de student (en partner indien van toepassing)
 • De schoolovereenkomst
 • Boekenlijst/leermiddelenlijst
 • Zijn de boeken zelf gekocht, stuur dan de originele factuur en het betaalbewijs (bankafschrift met naam en adres van rekeninghouder)
 • Een overzicht van inkomsten en uitgaven
 • Aanvraagformulier volledig ingevuld

Wat is de uiterste inleverdatum voor een aanvraag?

LET OP! Voor schooljaar 2022-2023 gelden de volgende sluitingsdata:
Instroom augustus 2022: de aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2022.
Instroom februari 2023: de aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2023.