TSM voor studenten onder de 18 jaar

Voorwaarden voor een 18min aanvraag:

 • De student is op 1 augustus 2022 nog geen 18 jaar
 • De student volgt een voltijd MBO-opleiding bij ROC Mondriaan
 • De ouders/ verzorgers hebben een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum:
  Alleenstaande ouder: Maximaal € 1398,08 per maand
  Tweeoudergezin: Maximaal € 1997,24 per maand

Voor de aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • Ooievaarspas (voor en achterkant!) voor inwoners Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg
 • OF een loonstrook of een uitkeringsspecificatie
 • De schoolovereenkomst
 • Boeken/leermiddelenlijst
 • Zijn de boeken zelf gekocht, stuur dan de originele factuur en het betaalbewijs (bankafschrift met naam en adres van rekeninghouder)
 • Aanvraagformulier volledig ingevuld

Wat is de uiterste inleverdatum voor een aanvraag?

LET OP! Voor het schooljaar 2022-2023 gelden de volgende sluitingsdata:

- Instroom augustus 2022: de aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2022;

- Instroom februari 2023: de aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2023.