Studentenraad

Jij beslist mee!

Als je bij ons op school zit en iets kwijt wilt over de gang van zaken bij ROC Mondriaan, of mee wil praten over het onderwijs, dan is de Studentenraad de plaats waar dat kan. De Centrale Studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten.

Wat doet de Centrale studentenraad?

De Studentenraad heeft inspraak in diverse zaken die de studenten direct raken, zoals de besteding van de 'eigen bijdrage', het studentenstatuut en het 'examen en onderwijsreglement'. Ook mag de studentenraad meedenken met zaken die door het College van Bestuur van Mondriaan (CvB) worden aangedragen. De raad kan ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. De Studentenraad heeft ingangen bij het regionale bedrijfsleven, overheden en stichtingen en werkt samen met JOB.

Op de scholen zijn er ook decentrale studentenraden. De Centrale studentenraad wordt samengesteld uit leden van deze decentrale raden.De huidige Centrale studentenraad bestaat uit:

Diego Dhoelan (THE)​ - Voorzitter

Wies Yff (LWP) - Vice-voorzitter

Sanne van Winden (KML) - Secretaris (1)

Lisa Engering (LWP) - Secretaris (2)

Alysia Martin ​(LWP) - PR en communicatie

Kim Noemde van der Wal (KML) ​​- PR en communicatie

Nasrin Ahmad (LWP) - PR en communicatie

Nick Vane (BRA) - Algemeen lid

Samia Boukhizzou (BRO)​ - Algemeen lid

Arian Beeren Puyo (TIN) - Algemeen lid

Yen-Li van de Toorn (KML) - Algemeen lid​​​

Virginia Zoetenbier (LWP) ​- Algemeen lid​

Mijn passie en wil is om dingen te verbeteren, mede door de studentenraad kan ik mijn passie voortzetten en tegelijkertijd inzetten voor iets goeds.
Armando Bravenboer