Studentenraad

Jij beslist mee!

Als je bij ons op school zit en iets kwijt wilt over de gang van zaken bij ROC Mondriaan, of mee wil praten over het onderwijs, dan is de Studentenraad de plaats waar dat kan. De Centrale Studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten.

Wat doet de Centrale studentenraad?

De Studentenraad heeft inspraak in diverse zaken die de studenten direct raken, zoals de besteding van de 'eigen bijdrage', het studentenstatuut en het 'examen en onderwijsreglement'. Ook mag de studentenraad meedenken met zaken die door het College van Bestuur van Mondriaan (CvB) worden aangedragen. De raad kan ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. De Studentenraad heeft ingangen bij het regionale bedrijfsleven, overheden en stichtingen en werkt samen met JOB.

Op de scholen zijn er ook decentrale studentenraden. De Centrale studentenraad wordt samengesteld uit leden van deze decentrale raden.

De huidige Centrale studentenraad bestaat uit:

Basten Van Oostende - voorzitter
Armando Scheffer - vicevoorzitter
Johny Ivotino Zoutenbier - secretaris
Phawan Chowhari - notulist
Kees Koopman - PR
Gregor Cornielje - PR
Stephano Kuiper - algemeen lid
Laura Kovacevic- algemeen lid
Telmo Matias - algemeen lid
Bas Rouwendaal - algemeen lid
Melissa Wassing - algemeen lid
Demi Alkemade - algemeen lid
Emanuela Karamujic - algemeen lid

Mijn passie en wil is om dingen te verbeteren, mede door de studentenraad kan ik mijn passie voortzetten en tegelijkertijd inzetten voor iets goeds.
Armando Bravenboer