Studentenraad

Jij beslist mee!

Studentenraad

Als je bij ons op school zit en iets kwijt wilt over de gang van zaken bij ROC Mondriaan, of mee wil praten over het onderwijs, dan is de Studentenraad de plaats waar dat kan. De Centrale Studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten.

Wat doet de Centrale studentenraad?

De Studentenraad heeft inspraak in diverse zaken die de studenten direct raken, zoals de besteding van de 'eigen bijdrage', het studentenstatuut en het 'examen en onderwijsreglement'. Ook mag de studentenraad meedenken met zaken die door het College van Bestuur van Mondriaan (CvB) worden aangedragen. De raad kan ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. De Studentenraad heeft ingangen bij het regionale bedrijfsleven, overheden en stichtingen en werkt samen met JOB.

Op de scholen zijn er ook decentrale studentenraden. De Centrale studentenraad wordt samengesteld uit leden van deze decentrale raden.

De huidige Centrale studentenraad is als volgt samengesteld:
1. Johny ivotino Zoutenbier, Voorzitter CSR
2. Jimmy Ozkan, Vice-voorzitter CSR
3. Stephano Kuiper, Secretaris
4. Laura Kovacevic, Notulist
5. Telmo Matias, PR (promotie)
6. Phawan Chowhari, PR (promotie)
7. Murphy Mossel, Algemeen lid
8. Bas Rouwendaal, Algemeen lid
9. Demi Alkemade, Algemeen lid
10. Maks Kromjong, Algemeen lid
11. Wies Krommenhoek, Algemeen lid
12. Armando Bravenboer, Algemeen lid
13. Daphne van der Gaag, Algemeen lid

Mijn passie en wil is om dingen te verbeteren, mede door de studentenraad kan ik mijn passie voortzetten en tegelijkertijd inzetten voor iets goeds.
Armando Bravenboer