Organisatie

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van ROC Mondriaan en bestaat uit een voorzitter en twee leden. Het College van Bestuur heeft de algehele leiding over de gang van zaken van het ROC. Zij werken volgens hetgeen in het Reglement College van Bestuur en het Bestuursreglement staat en houden zich aan wat in de Statuten is vastgelegd. Op de pagina Downloads staan betreffende documenten.

Het College van Bestuur bestaat uit:
De heer drs. J. H. Schutte, voorzitter. (Start 1-4-2020)
De heer H.C. de Bruijn, lid.
Mevrouw drs. E.C.A. Sinnige, lid.

Het onderwijs wordt verzorgd in 28 scholen die onder leiding staan van een schooldirecteur. De schooldirecteuren krijgen ondersteuning van een directeur.

Een aantal stafdiensten faciliteert en adviseert de schooldirecteuren, de directeuren en het College van Bestuur. Zie overzicht op de pagina Downloads

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder die toezicht houdt op de werkwijze van het College van Bestuur. Zij werken volgens het Reglement Raad van Toezicht. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en adviseur van het College van Bestuur, zie het organogram.
Op de pagina Downloads staan betreffende documenten.

De leden van de Raad van Toezicht zijn: De heer drs. E.W.C.M. Damen MSM, voorzitter. Mevrouw drs. M.D. Cambeen, vice-voorzitter. Mevrouw D.C. Rumahlewang, lid. Mevrouw W.J.J. Ong RA. lid. Mevrouw A.A. Sanderman, lid. De heer Y. Asraoui, lid. De heer J.W.N. van Merwijk, lid.

In 2003 hebben ROC Mondriaan, de Lentiz onderwijsgroep en het Albeda College de vereniging Federatie MBO Westland opgericht met als doel taken en diensten te verlenen voor haar leden (Lentiz, Albeda en Mondriaan) met betrekking tot het verzorgen van het MBO-onderwijsaanbod in het Westland. Klik hier voor de statuten.