Campagne ‘Ik wil leren in Den Haag’ van start

11 oktober 2021

In Den Haag is de campagne ‘Ik wil leren in Den Haag’’ van start gegaan. Doel van de campagne is het bereiken van meer laaggeletterden in Den Haag. Zij kunnen met flyers of via een lokale website www.ikwilleren.nl/denhaag aangeven wat ze willen leren zoals lezen, schrijven, rekenen, computeren of bijvoorbeeld omgaan met geldzaken. Daarna worden zij doorverwezen naar passend aanbod. De campagne is een initiatief van Doe Weer Mee!, de Taal+school en het Taalhuis Den Haag.

Aanpak

Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer ondersteunt de campagne van harte: “Nog zo’n 25% van de Hagenaars is laaggeletterden en in sommige wijken is dat percentage zelfs 40%. De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijk om mee te kunnen doen in Den Haag. Juist de afgelopen tijd zagen we hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor deze basisvaardigheden. De aanpak van laaggeletterdheid is daarom belangrijker dan ooit.”

Doe Weer Mee!

De wervingscampagne Doe Weer Mee richt zich Den Haag en de regio op volwassenen die het lezen en schrijven van de Nederlandse taal en digitale vaardigheden onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Voor meer info ga naar rocmondriaan.nl/doe-weer-mee


Meer nieuws lezen