Nederlandse taal voor ouders

Nederlandse taal voor ouders

De cursus is een initiatief van de Bibliotheek en ROC Mondriaan voor:

 • ouders met kinderen op een basisschool of peuterspeelzaal
 • ouders die beter Nederlands willen spreken met hun kind

Wat leert u?

Samen met uw kind

 • goed Nederlands spreken
 • praten over school
 • thuis voorlezen

Samen met de juf of meester

 • praten over uw kind

Over de cursus

 • de cursus duurt 3 weken
 • u krijgt 1 ochtend of middag les op een basisschool in uw woonplaats
 • het is gratis

Meer informatie:

 • bij uw basisschool
 • of bij Taalhuis/bibliotheek Voorschoten of Wassenaar

Of neem contact op: taal@obvw.nl

Ik kan in het Nederlands met de juf praten over mijn kind.

De moeder van Nebi

Taalspreekuren

Taalspreekuur Voorschoten

vrijdag 10.00-12.00 uur

Taalhuis/bibliotheek Voorschoten

Wijngaardenlaan 4

2252 XN Voorschoten

071-561 56 78
taal@obvw.nl

Taalspreekuur Wassenaar

donderdag 10.00-12.00 uur

Taalhuis/bibliotheek Wassenaar

Langstraat 40

2242 KM Wassenaar

070 511 33 87

taal@obvw.nl

Tot ziens op school!