Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)

Het CIV is een plek waar zorg en welzijnsorganisaties uit de regio en het onderwijs -zowel studenten als docenten- elkaar treffen. Een broedplaats en inspiratieplek voor het ervaren en onderzoeken van technologische innovaties in de zorg en welzijn. Docenten, studenten en het werkveld zetten zich samen in voor het verbeteren van technologische toepassingen en processen.

Technologie en zorg kunnen niet meer los van elkaar gezien worden. Technologische toepassingen zijn nodig om voldoende zorg te kunnen blijven geven aan iedereen die zorg nodig heeft. ROC Mondriaan wil daarom dé partner zijn in de regio voor vraagstukken op het gebied van het toepassen van zorgtechnologie. We willen meedenken en meepraten over innovatie en ethiek. Met het CIV creëren we de schakel die de vragen vanuit het werkveld verbindt met de kennis van onze docenten en het enthousiasme van onze studenten. De kracht zit in het verbinden en verbeteren.

ROC Mondriaan leidt haar studenten op in samenwerking met regionale zorgaanbieders. Zo is het onderwijs toekomstbestendig en zijn de studenten voorbereid op de praktijk. De zorg- en welzijnsscholen van ROC Mondriaan dragen met het CIV bij aan de professionalisering van het onderwijs en de maatschappelijke oplossing voor vraagstukken zoals langer zelfstandig thuis wonen, het betaalbaar en beschikbaar houden van zorg en het verbeteren van welzijn door inzet van technologie.

Wat gaan we doen?

  • Zorg Technologisch Redeneren: vanaf het voorjaar 2020 zullen onze experts lessen voor studenten en collega docenten verzorgen.
  • Telemonitoring: begeleiding van patiënten en cliënten op afstand. Hoe werkt dit en voor wie werkt dit. En waarom niet altijd? Door onderzoek kunnen studenten ervaren hoe het is om op afstand een cliënt te begeleiden. Welke aanpassingen zijn nodig in zorgprocessen.
  • Apps: er wordt steeds meer gebruik gemaakt van apps. Apps om structuur te bieden aan cliënten die houvast nodig hebben. Apps die zorgverleners en zorgvragers met elkaar in contact brengen. Wat kunnen we doen om het welzijn van cliënten te bevorderen.
  • Adoptie van techniek in de zorg: waarom wordt techniek in de ene instelling anders ervaren dan in de andere instelling. Is dit de patiënten of clientendoelgroep, de zorgverlener of het verschil in gebruik of werkprocessen? Waar kunnen we van elkaar leren. Studenten die in verschillende instellingen hun stage lopen delen hun kennis.
  • Leren door te ervaren: ervaren is een effectieve manier om kennis over te brengen. Met gebruik van VR brillen en interactieve lessen scheppen docenten het juiste leerklimaat voor onze studenten.

En nog veel meer…

Meer weten? Zin om met ons samen te werken? Ervaringen delen?
Mail naar: CIV@ rocmondriaan.nl

Locatie CIV

ROC Mondriaan

Aspasialaan 19

2493 WN Den Haag

Opening CIV

Op 25 maart 2021 opent het CIV (digitaal) haar deuren.