Wat leer je bij de opleiding

Medewerker human resource management (HRM)

Als medewerker Human Resource Management houd je je bezig met werving, selectie of bemiddeling van personeel.

Je houdt je bezig met personeelszaken en verstuurt bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven voor een sollicitatiegesprek, verricht administratieve werkzaamheden en informeert personeelsleden over arbeidsvoorwaarden. Je kunt werkzaam zijn bij elke organisatie met een personeelsafdeling. Het is belangrijk dat je goed mondeling en schriftelijk kan communiceren en goed met mensen kunnen omgaan.

Binnen de opleiding besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van jouw competenties. Daarom werk je veel met opdrachten en projecten die direct aansluiten bij praktijksituaties. Je zult dus minder met ‘vakken’ werken. Het is ook heel belangrijk dat je de kennis die je leert, toepast in de praktijk. Je moet bijvoorbeeld bij Nederlands laten zien dat je foutloos een brief kunt opstellen, die ook voldoet aan de gevraagde stijleisen en (juridische) inhoud.

Personeelsafdeling Rondom personeelswerk is er veel administratie te doen. Salarissen en pensioenen, vakantiedagen, zieke medewerkers, ontslag van personeel en contracten voor nieuw personeel: dat alles en meer houd je bij als medewerker personeelswerk. Je hebt daarbij veel met regels en procedures te maken en je werkt vaak met computersystemen. Maar het gaat ook altijd om mensen. Je helpt medewerkers als ze informatie of advies willen. Je bent als het ware de helpdesk van de organisatie. Dat is boeiend, maar kan ook moeilijk zijn. Als mensen met problemen komen, moet je ze ook goed te woord staan.

Wil je deze opleiding volgen? Starten in februari kan nog! Wil je je inschrijven voor volgend schooljaar? Vanaf augustus 2022 gaat deze opleiding over in de nieuwe opleiding Legal, Insurance & HR Services Specialist.


Waar kun je werken?

 • personeelsafdelingen van particuliere bedrijven en overheidsinstellingen
 • uitzendbureaus of re-integratiebedrijven

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
2,5-3 jaar

aug, febr
bbl & bol & 20+

Wij bieden deze niveau 4 opleiding aan in bol, bbl en bol 20+. De opleiding in de bol variant start jaarlijks in augustus en duurt 3 jaar. De bbl en de bol20+ variant start jaarlijks in augustus en februari en duurt 2,5 jaar.

Contact


Heb je vragen?

Kom dan naar één van onze Open Dagen, of neem direct contact met ons op via: 088-666 2526 of ej.apl@rocmondriaan.nl


Wist je dat...

... we voor studenten die 20 jaar of ouder zijn, een bol-opleiding 20+ hebben?

Module locaties anchor

Praktische informatie


Vooropleiding

Voor bol tot 20 jaar:

 • vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de economische sector; indien andere sector, dan wiskunde of economie en tweede moderne vreemde taal verplicht in het pakket.
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • een positief advies van decaan of mentor
 • een intaketest en een positief intakegesprek

Voor bbl en bol20+:

 • vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de economische sector; indien andere sector, dan wiskunde of economie en tweede moderne vreemde taal verplicht in het pakket
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • je bent twintig jaar of ouder
 • je hebt betaald werk voor 24 uur per week of een stageplaats van minimaal 20 en maximaal 24 uur per week
 • je werk is relevant voor de opleiding Medewerker personeel en arbeid
 • je krijgt een intaketest, gevolgd door een sollicitatiegesprek met de toelatingscommissie

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Vanwege corona krijg je voor het schooljaar 2021-2022 eenmalig 50% korting op het lesgeld en cursusgeld. Voor een bol-opleiding bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het lesgeld € 608,00 in plaats van €1.216,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO. Voor een bbl-opleiding niveau 4 bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het cursusgeld € 306,00 in plaats van €612,00.

Bijkomende kosten:
Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor boeken, excursies en andere activiteiten. Deze bedragen verschillen per jaar en komen op ongeveer € 600,00 voor de hele opleiding.

medew HR

medew HR 20plus

Intake

Als je je aanmeldt voor een bol-opleiding kom je voordat je een (individueel) studiekeuze adviesgesprek hebt, eerst een keer bij ons proefstuderen. Je volgt dan een theorie- en een praktijkles. Vervolgens maak je talentscan. Tijdens het (individueel) studiekeuze adviesgesprek bespreken we de uitkomsten.

Kies je voor een bbl of bol20+ traject dan stuur je eerst een thuisopdracht in. Vervolgens word je voor een les Recht uitgenodigd. Hierna word je voor het (groeps)intakegesprek uitgenodigd. De nadruk van het gesprek ligt op je stage/leerwerkplek. Na afloop maak je een instaptoets Nederlands.

Eigenschappen

 • Je kan goed met mensen omgaan
 • Je vindt het leuk om met regels te werken
 • Je werkt graag met computersystemen
 • Je werkt heel nauwkeurig
 • Je bent goed in taal
 • Je kunt vertrouwelijke informatie voor je houden
 • Je houdt ervan dingen uit te zoeken
 • Je bent zelfstandig
 • Je vindt het niet eng om ontevreden klanten te woord te staan
 • Je kunt wel tegen een beetje stress.

Vrijstelling

Soms is het mogelijk vrijstelling van onderwijstijd te krijgen. Dat hangt af van je werkervaring, diploma’s of eerder gevolgde opleidingen en cursussen.

Varianten

Kies je voor een bol-opleiding, dan ga je vijf dagen per week naar school voor je theorie en je praktijk. Je beroepspraktijkvorming doe je in de vorm van een stage bij een bedrijf.

Ben je twintig jaar of ouder en kies je voor bol20+, dan start je de opleiding meteen op school én op stage. Je zoekt in eerste instantie zelf naar een stageplaats bij een erkend leerbedrijf. Naast je stage, ga je twee dagen in de week naar school. Je leert dus in de praktijk. De theorie krijg je op school en die staat heel dicht tegen de praktijk aan.

Als medewerker Human Resource Management houd je je bezig met werving, selectie of bemiddeling van personeel.

Je houdt je bezig met personeelszaken en verstuurt bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven voor een sollicitatiegesprek, verricht administratieve werkzaamheden en informeert personeelsleden over arbeidsvoorwaarden. Je kunt werkzaam zijn bij elke organisatie met een personeelsafdeling. Het is belangrijk dat je goed mondeling en schriftelijk kan communiceren en goed met mensen kunnen omgaan.

Binnen de opleiding besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van jouw competenties. Daarom werk je veel met opdrachten en projecten die direct aansluiten bij praktijksituaties. Je zult dus minder met ‘vakken’ werken. Het is ook heel belangrijk dat je de kennis die je leert, toepast in de praktijk. Je moet bijvoorbeeld bij Nederlands laten zien dat je foutloos een brief kunt opstellen, die ook voldoet aan de gevraagde stijleisen en (juridische) inhoud.

Personeelsafdeling Rondom personeelswerk is er veel administratie te doen. Salarissen en pensioenen, vakantiedagen, zieke medewerkers, ontslag van personeel en contracten voor nieuw personeel: dat alles en meer houd je bij als medewerker personeelswerk. Je hebt daarbij veel met regels en procedures te maken en je werkt vaak met computersystemen. Maar het gaat ook altijd om mensen. Je helpt medewerkers als ze informatie of advies willen. Je bent als het ware de helpdesk van de organisatie. Dat is boeiend, maar kan ook moeilijk zijn. Als mensen met problemen komen, moet je ze ook goed te woord staan.

Wil je deze opleiding volgen? Starten in februari kan nog! Wil je je inschrijven voor volgend schooljaar? Vanaf augustus 2022 gaat deze opleiding over in de nieuwe opleiding Legal, Insurance & HR Services Specialist.


Waar kun je werken?

 • personeelsafdelingen van particuliere bedrijven en overheidsinstellingen
 • uitzendbureaus of re-integratiebedrijven

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
2,5-3 jaar

aug, febr
bbl & bol & 20+

Wij bieden deze niveau 4 opleiding aan in bol, bbl en bol 20+. De opleiding in de bol variant start jaarlijks in augustus en duurt 3 jaar. De bbl en de bol20+ variant start jaarlijks in augustus en februari en duurt 2,5 jaar.

Contact


Heb je vragen?

Kom dan naar één van onze Open Dagen, of neem direct contact met ons op via: 088-666 2526 of ej.apl@rocmondriaan.nl

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Verder studeren?


Je bent toelaatbaar tot (in principe) alle hbo-opleidingen. De opleiding hbo Personeel en Arbeid sluit het beste aan bij deze opleiding.

Let op! De toelatingsvoorwaarden op het hbo kunnen per studierichting verschillen. Neem contact op met de opleiding van je keuze en vraag naar de toelatingseisen.

Op zoek naar een specifieke opleiding?