Wat leer je bij de opleiding

Mavo-examentraject (vmbo-tl)

Haal in één jaar alsnog je mavo-diploma!

Met het mavo-examen traject kun je in één jaar je mavo-diploma of certificaten halen. Het is een dagopleiding. Voor een volledig pakket volg je minimaal 7 vakken en doe je in deze vakken examen. Daarnaast krijg je rekenen en maak je een profielwerkstuk. In de loop van het schooljaar besteden we uiteraard ook aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding.

Wil je slechts een of enkele vakken volgen dan kan dat dus ook.

De lestijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur.

Er zijn vier profielen: Economie, Landbouw, Techniek, Zorg en Welzijn.
De vakken zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer en maatschappijkunde, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde, NaSk I en tekenen. Rekenen is vooralsnog een verplicht vak. Daarnaast maak je nog een profielwerkstuk.
Voor de vakken per profiel klik hier.

Toelatingsvoorwaarden
Om dit traject te kunnen volgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent op 1 oktober 2019 minimaal 18 jaar (ben je nog geen 18, klik dan hier voor meer informatie)
• Je hebt een overgangsbewijs naar de vierde klas van mavo, vmbo-tl, vmbo-gl of havo.
• Je hebt een diplomawaardering van 3 jaar havo en een Nederlands taalniveau op B1 op alle vaardigheden; lezen, luisteren, schrijven en spreken. Aan de hand van je cijferlijst bespreken we met jou of dit traject jou een reële kans biedt op een diploma.

Bindend studieadvies
Aan het eind van het schooljaar wordt bepaald of je niet behaalde vakken in het schooljaar daarna kunt en mag overdoen. We willen jou een reële kans op een diploma bieden. Is het huidige traject niet haalbaar dan ontvang je een bindend studieadvies voor doorstoom naar een passend vervolg.

Je hebt je diploma gehaald, en dan....?
Na het behalen van je mavo diploma kun je in principe doorstromen naar een mbo niveau 4 opleiding of je kunt doorstromen naar het 2-jarig traject havo.

Meer informatie
Voor meer informatie over kosten, overgangsvoorwaarden, boeken en studiemateriaal of wil je meer weten over de aanmeldprocedure; kijk bij de veelgestelde vragen op deze site. Wil je eerst eens kennis maken, meld je dan hier aan voor onze informatieavond.

Wil je deze opleiding doen?

mavo-4
1 jaar

augustus
mavo

Contact


Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijk vastgestelde lesgelden verschuldigd. De totale kosten voor de mavo, havo of vwo-trajecten zijn afhankelijk van het aantal lesuren dat je per week volgt.

Voor een voltijdopleiding (15 klokuren of meer) wordt lesgeld in rekening gebracht door DUO. Schooljaar 2019-2020 is de bijdrage voor een voltijdtraject € 1.168,-

Meer informatie over kosten en vergoedingen vind je bij de veelgestelde vragen.

Module locaties anchor

Praktische informatie


Wat kost de opleiding en wie betaalt het?

Er zijn twee mogelijkheden van bekostiging voor de opleidingen bij de School voor VAVO: 1. Je vavo-opleiding wordt bekostigd door je huidige vo-school via uitbesteding. Je opleiding wordt deels door de overheid betaald. (Ben je 16 of 17 dan betaal je dus geen lesgeld en leermiddelen)
2. Jij betaalt zelf een bijdrage aan het lesgeld.

Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijk vastgestelde lesgelden verschuldigd. De totale kosten voor de mavo, havo of vwo-trajecten zijn afhankelijk van het aantal lesuren dat je per week volgt.

Voor een voltijdopleiding (15 klokuren of meer) wordt lesgeld in rekening gebracht door DUO. Schooljaar 2019-2020 is de bijdrage voor een voltijdtraject € 1.168,-

Voor een deeltijdopleiding (minder dan 15 klokuren) wordt lesgeld in rekening gebracht door VAVO Haaglanden. Dit bedraagt € 31,- per lesuur per jaar. (Voor een vak dat je vier uur volgt, betaal je € 124,- per jaar.)
Daarnaast betaal je de kosten voor (de huur van) boeken. Let op: word je tussen 01-08-2019 en 01-10-2019 18 jaar, dan betaal je geen lesgeld maar wel de leermiddelen. Eventueel aanvullend lesmateriaal (door het VAVO geleverd) is maximaal € 100,-

Je kunt je boeken kopen of huren: gegevens over de boekenlijst met daarbij de juiste uitgave ontvang je tijdens het intakegesprek. VAVO Haaglanden heeft een overeenkomst met Van Dijk Studieboeken waardoor het mogelijk is deze bij Van Dijk te huren. Als je opleiding door het Rijk wordt bekostigd, betaal je deze kosten aan Van Dijk. Als je bent uitbesteed door je VO-school, worden je (gratis) boeken besteld door VAVO Haaglanden. Je krijgt de boeken vervolgens thuisbezorgd en levert deze later weer in.

Bij een voltijdopleiding heb je recht op een tegemoetkoming scholieren, bij een deeltijdopleiding kun je een tegemoetkoming deeltijders aanvragen. Er bestaat geen reiskostenvergoeding voor vavo-leerlingen. Zie voor meer informatie de site van DUO, www.duo.nl.

Wat is een bindend studieadvies?

Aan het eind van ieder schooljaar wordt bepaald of je niet behaalde vakken in het schooljaar daarna kunt en mag overdoen. We willen jou een reële kans op een diploma bieden. Is het huidige traject niet haalbaar dan ontvang je een bindend studieadvies voor doorstroming naar een passend vervolg.

Ik wil me voor één vak aanmelden/één of meerdere certificaten halen; kan dat?

Ja, onder de rode knop ‘Meld je aan’, meld je je aan voor een mavo, havo of vwo examentraject. Daarna ontvang je een verzoek om aanvullende gegevens. Daar kan je het desbetreffende vak of vakken aangeven.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Alle informatie vind je in het document Informatie aanmelding, toelating en inschrijfprocedure 2020-2021.

Haal in één jaar alsnog je mavo-diploma!

Met het mavo-examen traject kun je in één jaar je mavo-diploma of certificaten halen. Het is een dagopleiding. Voor een volledig pakket volg je minimaal 7 vakken en doe je in deze vakken examen. Daarnaast krijg je rekenen en maak je een profielwerkstuk. In de loop van het schooljaar besteden we uiteraard ook aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding.

Wil je slechts een of enkele vakken volgen dan kan dat dus ook.

De lestijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur.

Er zijn vier profielen: Economie, Landbouw, Techniek, Zorg en Welzijn.
De vakken zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer en maatschappijkunde, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde, NaSk I en tekenen. Rekenen is vooralsnog een verplicht vak. Daarnaast maak je nog een profielwerkstuk.
Voor de vakken per profiel klik hier.

Toelatingsvoorwaarden
Om dit traject te kunnen volgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent op 1 oktober 2019 minimaal 18 jaar (ben je nog geen 18, klik dan hier voor meer informatie)
• Je hebt een overgangsbewijs naar de vierde klas van mavo, vmbo-tl, vmbo-gl of havo.
• Je hebt een diplomawaardering van 3 jaar havo en een Nederlands taalniveau op B1 op alle vaardigheden; lezen, luisteren, schrijven en spreken. Aan de hand van je cijferlijst bespreken we met jou of dit traject jou een reële kans biedt op een diploma.

Bindend studieadvies
Aan het eind van het schooljaar wordt bepaald of je niet behaalde vakken in het schooljaar daarna kunt en mag overdoen. We willen jou een reële kans op een diploma bieden. Is het huidige traject niet haalbaar dan ontvang je een bindend studieadvies voor doorstoom naar een passend vervolg.

Je hebt je diploma gehaald, en dan....?
Na het behalen van je mavo diploma kun je in principe doorstromen naar een mbo niveau 4 opleiding of je kunt doorstromen naar het 2-jarig traject havo.

Meer informatie
Voor meer informatie over kosten, overgangsvoorwaarden, boeken en studiemateriaal of wil je meer weten over de aanmeldprocedure; kijk bij de veelgestelde vragen op deze site. Wil je eerst eens kennis maken, meld je dan hier aan voor onze informatieavond.

Wil je deze opleiding doen?

mavo-4
1 jaar

augustus
mavo

Contact


Voor het volgen van de opleiding zijn de wettelijk vastgestelde lesgelden verschuldigd. De totale kosten voor de mavo, havo of vwo-trajecten zijn afhankelijk van het aantal lesuren dat je per week volgt.

Voor een voltijdopleiding (15 klokuren of meer) wordt lesgeld in rekening gebracht door DUO. Schooljaar 2019-2020 is de bijdrage voor een voltijdtraject € 1.168,-

Meer informatie over kosten en vergoedingen vind je bij de veelgestelde vragen.

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


VAVO Haaglanden: mavo, havo en vwo:

Theresiastraat 8 2593 AN Den Haag
088-666 3760

Wat kan ik studeren na deze opleiding?


Je kunt hierna naar het mbo of de havo.

Bekijk ook eens...


Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Op zoek naar een specifieke opleiding?