Wat leer je bij de opleiding

Maatschappelijke zorg, Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg

Let op: deze opleiding wordt aangeboden in den Haag (alleen in bol) en in Leiden (alleen in bbl).

Wil jij mensen met een beperking individueel begeleiden en ondersteunen, dan is dit jouw opleiding.

De gehandicaptenzorg is een breed werkveld. Je begeleidt cliënten met een of meerdere beperkingen en van alle leeftijden. De beperking kan verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of een combinatie daarvan zijn. Cliënten kunnen naast hun beperking ook gedragsproblemen hebben. Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je mensen met een beperking begeleiden bij wonen, passend werk of vrijetijdsbesteding.


Wat leer je tijdens de opleiding?

In deze opleiding leer je hoe je cliënten ondersteunt bij hun persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Aan de hand van gesprekken met collega's en deskundigen stel je samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordigers een ondersteuningsplan op. Daarin staat beschreven welke activiteiten de cliënt gaat uitvoeren om zijn doelen te bereiken. Hierbij let je erop dat je cliënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over zijn eigen leven. Je coördineert de begeleiding en zorgverlening door collega's, hulpverleners en familieleden goed te informeren over jouw cliënt, zodat zij de nodige ondersteuning kunnen geven.


Hoe ziet de bol-variant van deze opleiding eruit?

Wil jij de bol-variant van deze opleiding volgen? Dat kan alleen bij de School voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende.

Bij de school voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende volg je de lessen samen met studenten die gekozen hebben voor persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen of voor agogisch medewerker geestelijk gezondheidszorg. In het derde jaar specialiseer jij jezelf, met name in de stage, als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

Tijdens de opleiding kun je kiezen uit keuzedelen
Het keuzedeel jeugd- en opvoedhulp gericht zich op het werken met kinderen en jongeren. In dit keuzedeel krijg je verdiepende leerstof ten behoeve van het werken met jeugdigen.

Kies je niet voor jeugd- en opvoedhulp dan kies je voor een combinatie van wijkgericht werken en Zorginnovaties & technologie. Deze keuzedelen richten zich op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van technologische hulpmiddelen in de zorg én op het werken in de wijk met mensen die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie.

Later in de opleiding maak je een keuze tussen Ondernemend gedrag of Voorbereiding Hbo.


Hoe ziet de bbl-variant van deze opleiding eruit?

Ga je de bbl-variant van de opleiding volgen? In de bbl worden de volgende keuzedelen aangeboden(let op dit is wel onder voorbehoud): ondernemend gedrag, wijkgericht werken, niet aangeboren hersenletsel, ernstig meervoudig beperkt en ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.

Let op: voor de bbl-opleiding kun je uitsluitend worden aangemeld door je werkgever.


Waar kun je werken?

Je bent actief in de sector sociaal-agogisch werk in de branches gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, sociale werkvoorzieningen, justitiële inrichtingen of asielzoekerscentra.

Wil je deze opleiding doen?

niveau 4
3 jaar

aug, febr
bbl & bol

Informatie per locatie


Zorg en Welzijn Leiden Vondellaan 35

niveau 4
3 jaar

aug, febr
bbl

Aanmelden voor bbl kan alleen via je werkgever

Maatschappelijke zorg en Verzorgende Aspasialaan 19

niveau 4
3 jaar

aug, febr
bol

Contact


Wil je meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met de school waar je deze opleiding wilt volgen.

Wist je dat...
je via een verkort traject je niveau 3 én niveau 4 diploma kunt halen? Dit vergoot je kans op studiesucces! Bekijk hier de mogelijkheden.

Heb jij de opleiding Verzorgende IG niveau 3 afgerond?
Dan kan je via maatwerk deze opleiding in een verkorte periode doorlopen.
Dit kan bij de volgende scholen:


Wist je dat...

De meeste bol-studenten na het volgen van 2 basisjaren Maatschappelijke zorg ervoor kiezen om zich te specialiseren als Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg? Dat komt doordat zij hebben ervaren hoeveel plezier je beleeft met werken in deze branche.

Module locaties anchor

Praktische informatie


Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je een van de volgende vooropleidingen nodig:

Bol

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • mbo-diploma niveau 3 of 2 in de gekozen studierichting
 • voordat je wordt toegelaten doorloop je de intake procedure

Bbl

 • mbo-diploma Maatschappelijke zorg, niveau 3
 • een vergelijkbaar buitenlands diploma, aangevuld met taalniveau F2
 • je werkt bij een erkend leerbedrijf als je een bbl-opleiding wilt volgen
 • voordat je wordt toegelaten doorloop je de intake procedure

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Vanwege corona krijg je voor het schooljaar 2021-2022 eenmalig 50% korting op het lesgeld en cursusgeld. Voor een bol-opleiding bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het lesgeld € 608,00 in plaats van €1.216,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO. Voor een bbl-opleiding niveau 4 bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het cursusgeld € 306,00 in plaats van €612,00.

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening.

mz4

Intake

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je hiervan een bevestiging en de vraag om een aantal zaken naar ons op te sturen, zoals een kopie van je rapport en/of diploma en cijferlijst, een ingevulde intakevragenlijst en een doorstroomformulier indien van toepassing.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een intakeactiviteit. Tijdens deze activiteit krijg je informatie over de opleiding die je hebt gekozen. Verder vragen we naar je achtergrond en ervaringen. Welke vooropleiding en eigenschappen je precies nodig hebt, verschilt per opleiding.

Voor BOL-opleidingen op niveau 2, 3 of 4 moet je in ieder geval een geschikt (v)mbo-diploma hebben. Voor een BBL-opleiding kun je je inschrijven als je werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf en voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden.

Eigenschappen

Deze opleiding is iets voor je als je..

 • verantwoordelijkheidsgevoel en respect hebt voor de zorgvragers.
 • je goed kunt inleven in de situatie van de zorgvragers en daarnaast geduld en gevoel voor collegialiteit hebt.

Stage

Voordat je stage gaat lopen moet je rekening houden met het volgende:

 • Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Je stageadres of werkgever kan vragen om een Hepatitis B-vaccinatie

Let op: deze opleiding wordt aangeboden in den Haag (alleen in bol) en in Leiden (alleen in bbl).

Wil jij mensen met een beperking individueel begeleiden en ondersteunen, dan is dit jouw opleiding.

De gehandicaptenzorg is een breed werkveld. Je begeleidt cliënten met een of meerdere beperkingen en van alle leeftijden. De beperking kan verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of een combinatie daarvan zijn. Cliënten kunnen naast hun beperking ook gedragsproblemen hebben. Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je mensen met een beperking begeleiden bij wonen, passend werk of vrijetijdsbesteding.


Wat leer je tijdens de opleiding?

In deze opleiding leer je hoe je cliënten ondersteunt bij hun persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Aan de hand van gesprekken met collega's en deskundigen stel je samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordigers een ondersteuningsplan op. Daarin staat beschreven welke activiteiten de cliënt gaat uitvoeren om zijn doelen te bereiken. Hierbij let je erop dat je cliënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over zijn eigen leven. Je coördineert de begeleiding en zorgverlening door collega's, hulpverleners en familieleden goed te informeren over jouw cliënt, zodat zij de nodige ondersteuning kunnen geven.


Hoe ziet de bol-variant van deze opleiding eruit?

Wil jij de bol-variant van deze opleiding volgen? Dat kan alleen bij de School voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende.

Bij de school voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende volg je de lessen samen met studenten die gekozen hebben voor persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen of voor agogisch medewerker geestelijk gezondheidszorg. In het derde jaar specialiseer jij jezelf, met name in de stage, als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

Tijdens de opleiding kun je kiezen uit keuzedelen
Het keuzedeel jeugd- en opvoedhulp gericht zich op het werken met kinderen en jongeren. In dit keuzedeel krijg je verdiepende leerstof ten behoeve van het werken met jeugdigen.

Kies je niet voor jeugd- en opvoedhulp dan kies je voor een combinatie van wijkgericht werken en Zorginnovaties & technologie. Deze keuzedelen richten zich op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van technologische hulpmiddelen in de zorg én op het werken in de wijk met mensen die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie.

Later in de opleiding maak je een keuze tussen Ondernemend gedrag of Voorbereiding Hbo.


Hoe ziet de bbl-variant van deze opleiding eruit?

Ga je de bbl-variant van de opleiding volgen? In de bbl worden de volgende keuzedelen aangeboden(let op dit is wel onder voorbehoud): ondernemend gedrag, wijkgericht werken, niet aangeboren hersenletsel, ernstig meervoudig beperkt en ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.

Let op: voor de bbl-opleiding kun je uitsluitend worden aangemeld door je werkgever.


Waar kun je werken?

Je bent actief in de sector sociaal-agogisch werk in de branches gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, sociale werkvoorzieningen, justitiële inrichtingen of asielzoekerscentra.

Wil je deze opleiding doen?

niveau 4
3 jaar

aug, febr
bbl & bol

Informatie per locatie


Zorg en Welzijn Leiden Vondellaan 35

niveau 4
3 jaar

aug, febr
bbl

Aanmelden voor bbl kan alleen via je werkgever

Maatschappelijke zorg en Verzorgende Aspasialaan 19

niveau 4
3 jaar

aug, febr
bol

Contact


Wil je meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met de school waar je deze opleiding wilt volgen.

Wist je dat...
je via een verkort traject je niveau 3 én niveau 4 diploma kunt halen? Dit vergoot je kans op studiesucces! Bekijk hier de mogelijkheden.

Heb jij de opleiding Verzorgende IG niveau 3 afgerond?
Dan kan je via maatwerk deze opleiding in een verkorte periode doorlopen.
Dit kan bij de volgende scholen:

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Verder studeren


 • hbo-opleidingen, zoals Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV)

Let op: vraag naar de toelatingsvoorwaarden

Bekijk ook eens...


Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Op zoek naar een specifieke opleiding?