Wat leer je bij de opleiding

Maatschappelijke zorg, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Jij ondersteunt cliënten in de dagelijkse verzorging.

Deze opleiding leidt je op voor een breed werkveld. Veel mensen kiezen voor een baan in de maatschappelijke zorg. Je werkt dan bijvoorbeeld met ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden of vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Vaak kunnen je cliënten niet meer zelfstandig thuis wonen. Jij ondersteunt ze (tijdelijk of langdurig) in de dagelijkse verzorging en hun functioneren in de maatschappij.

Deze opleiding bereidt je voor op het werken met verschillende doelgroepen. Je leert hoe je jongeren, volwassenen en ouderen die meervoudige problemen hebben kan ondersteunen. Jij leert een plan op te stellen voor je cliënten, welke aanpak bij welke problematiek past en hoe je om kan gaan met onverwachte situaties (bijvoorbeeld door stemmingswisselingen en gedragsproblemen van cliënten).

De opleiding maatschappelijke zorg niveau 4 is een brede opleiding waarin je de lessen volgt samen met studenten die gekozen hebben voor persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of voor agogisch medewerker geestelijk gezondheidszorg. In het derde jaar specialiseer jij jezelf, met name in de stage, als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

Tijdens de opleiding kun je kiezen uit keuzedelen
Het keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp richt zich op het werken met kinderen en jongeren. In dit keuzedeel krijg je verdiepende leerstof ten behoeve van het werken met jongeren.
De andere keuze is een combinatie van Wijkgericht werken en Zorginnovaties & technologie.

Later in de opleiding maak je een keuze tussen Ondernemend gedrag, of Voorbereiding Hbo


Waar kun je werken?

Met deze opleiding kan je gaan werken bij instellingen die wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding organiseren voor mensen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld instellingen voor ouderenzorg, thuiszorg, dak- en thuislozen, verslaafden of vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.


Hoe ziet de bbl-variant van deze opleiding eruit?

Ga je de bbl-variant van de opleiding volgen? In de bbl worden de volgende keuzedelen aangeboden(let op dit is wel onder voorbehoud): ondernemend gedrag, wijkgericht werken, niet aangeboren hersenletsel, ernstig meervoudig beperkt en ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.

Let op: voor de bbl-opleiding kun je uitsluitend worden aangemeld door je werkgever. Neem voorafgaand aan de aanmelding zelf contact op met de school voor meer informatie.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
3 jaar

aug, febr
bbl & bol

Informatie per locatie


Maatschappelijke zorg en Verzorgende Aspasialaan 19

Niveau 4
3 jaar

augustus
bol

Zorg en Welzijn Leiden Vondellaan 35

Niveau 4
3 jaar

augustus
bbl

Aanmelden voor bbl kan alleen via je werkgever

Contact


Wil je meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met de school waar je deze opleiding wilt volgen.

Heb jij de opleiding Verzorgende IG niveau 3 afgerond?
Dan kan je via maatwerk deze opleiding in een verkorte periode doorlopen.
Dit kan bij de volgende scholen:


Wist je dat...

je met je diploma heel veel kanten op kunt? Je kan gaan werken met ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met een beperking of jongeren binnen een hulpverleningssituatie.

Module locaties anchor

Praktische informatie


Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je een van de volgende vooropleidingen nodig:

  • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
  • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
  • mbo-diploma niveau 2 of 3 in de gekozen studierichting
  • voordat je wordt toegelaten doorloop je de intake procedure

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Vanwege corona krijg je voor het schooljaar 2021-2022 eenmalig 50% korting op het lesgeld en cursusgeld. Voor een bol-opleiding bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het lesgeld € 608,00 in plaats van €1.216,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO. Voor een bbl-opleiding niveau 4 bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het cursusgeld € 306,00 in plaats van €612,00.

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening.

MZ4

Intake

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je hiervan een bevestiging en de vraag om een aantal zaken naar ons op te sturen, zoals een kopie van je rapport en/of diploma en cijferlijst, een ingevulde intakevragenlijst en een doorstroomformulier indien van toepassing.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een intakeactiviteit. Tijdens deze activiteit krijg je informatie over de opleiding die je hebt gekozen. Verder vragen we naar je achtergrond en ervaringen. Welke vooropleiding en eigenschappen je precies nodig hebt, verschilt per opleiding.

Voor BOL-opleidingen op niveau 2, 3 of 4 moet je in ieder geval een geschikt (v)mbo-diploma hebben. Voor een BBL-opleiding kun je je inschrijven als je werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf en voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden.

Eigenschappen

Deze opleiding is iets voor je als je...

  • betrokken en betrouwbaar bent. Tijdens je werk bouw je echt een relatie op met je cliënten. Je luistert naar hun verhalen en kunt je goed inleven in de situatie.
  • goed met mensen kunt omgaan
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en het leuk vindt om in teams te werken.

Stage

Voordat je stage gaat lopen moet je rekening houden met het volgende:

  • Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent gedrag (VOG)
  • Je stageadres of werkgever kan vragen om een Hepatitis B-vaccinatie

Jij ondersteunt cliënten in de dagelijkse verzorging.

Deze opleiding leidt je op voor een breed werkveld. Veel mensen kiezen voor een baan in de maatschappelijke zorg. Je werkt dan bijvoorbeeld met ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden of vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Vaak kunnen je cliënten niet meer zelfstandig thuis wonen. Jij ondersteunt ze (tijdelijk of langdurig) in de dagelijkse verzorging en hun functioneren in de maatschappij.

Deze opleiding bereidt je voor op het werken met verschillende doelgroepen. Je leert hoe je jongeren, volwassenen en ouderen die meervoudige problemen hebben kan ondersteunen. Jij leert een plan op te stellen voor je cliënten, welke aanpak bij welke problematiek past en hoe je om kan gaan met onverwachte situaties (bijvoorbeeld door stemmingswisselingen en gedragsproblemen van cliënten).

De opleiding maatschappelijke zorg niveau 4 is een brede opleiding waarin je de lessen volgt samen met studenten die gekozen hebben voor persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of voor agogisch medewerker geestelijk gezondheidszorg. In het derde jaar specialiseer jij jezelf, met name in de stage, als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

Tijdens de opleiding kun je kiezen uit keuzedelen
Het keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp richt zich op het werken met kinderen en jongeren. In dit keuzedeel krijg je verdiepende leerstof ten behoeve van het werken met jongeren.
De andere keuze is een combinatie van Wijkgericht werken en Zorginnovaties & technologie.

Later in de opleiding maak je een keuze tussen Ondernemend gedrag, of Voorbereiding Hbo


Waar kun je werken?

Met deze opleiding kan je gaan werken bij instellingen die wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding organiseren voor mensen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld instellingen voor ouderenzorg, thuiszorg, dak- en thuislozen, verslaafden of vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.


Hoe ziet de bbl-variant van deze opleiding eruit?

Ga je de bbl-variant van de opleiding volgen? In de bbl worden de volgende keuzedelen aangeboden(let op dit is wel onder voorbehoud): ondernemend gedrag, wijkgericht werken, niet aangeboren hersenletsel, ernstig meervoudig beperkt en ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.

Let op: voor de bbl-opleiding kun je uitsluitend worden aangemeld door je werkgever. Neem voorafgaand aan de aanmelding zelf contact op met de school voor meer informatie.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
3 jaar

aug, febr
bbl & bol

Informatie per locatie


Maatschappelijke zorg en Verzorgende Aspasialaan 19

Niveau 4
3 jaar

augustus
bol

Zorg en Welzijn Leiden Vondellaan 35

Niveau 4
3 jaar

augustus
bbl

Aanmelden voor bbl kan alleen via je werkgever

Contact


Wil je meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met de school waar je deze opleiding wilt volgen.

Heb jij de opleiding Verzorgende IG niveau 3 afgerond?
Dan kan je via maatwerk deze opleiding in een verkorte periode doorlopen.
Dit kan bij de volgende scholen:

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Op zoek naar een specifieke opleiding?