Veiligheid en integriteit

Over veiligheid

Veiligheid en integriteit

ROC Mondriaan heeft een gedragslijn opgesteld waarin integriteit en veiligheid gewaarborgd worden.

Meldpunt

Omdat een veilige omgeving voor studenten, docenten en overig personeel een eerste voorwaarde is, heeft Mondriaan het
Meldpunt integriteit, veiligheid en agressie ingesteld. Iedereen bij Mondriaan kan hier advies en ondersteuning aanvragen over maatregelen en gedragsregels op het gebied van veiligheid. Je kunt hier ook melding doen van een onveilige situatie of misstand binnen Mondriaan.

Mondriaan gaat zorgvuldig om met deze meldingen en informatie.

Integriteit

Mondriaan streeft ernaar een integere instelling te zijn, die recht doet aan de mensen en instanties waarmee en waarvoor zij werkt. Behalve onze studenten en personeelsleden zijn dat ook externe instanties zoals bedrijven, instellingen, burgers, ouders, het ministerie van OC&W en de MBO Raad.

Kijk bij downloads voor alle codes en reglementen van ROC Mondriaan.

Veiligheid is een recht, integriteit is een must.
Anoniem